غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: هر فردی که خواسته باشد علیه قانون اساسی عمل کند و مردم را علیه نظام تحریک کند باید با آن برخورد شود و فرقی نمی کند که آن فرد چه مسئولیتی دارد.

 

وی با بیان اینکه حصر خانگی سران فتنه مصوبه شورای امنیت ملی بود، تصریح کرد: آقای روحانی، رئیس شورای امنیت ملی کشور بوده و خلاف عقل است، فردی که رئیس جمهور کشور است بخواهد بر خلاف مصوبه شورای امنیت اقدام کند.

 

 عضو هیئت علمی دانشکاه امام صادق گفت: روحانی برای اینکه بتواند در فضای انتخاباتی کشور رای بیاورد مطالبی را بر خلاف قوانین کشور بازگو کرد که این امر خلاف قوانین کشور است.

 

خواجه سروی در ادامه خاطرنشان کرد: هر فرد که در کشور قانون شکنی کند باید قوه قضائیه با آن برخورد کند حتی اگر این فرد رئیس جمهور باشد.

 

وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه گفت: موضع گیری رئیس قوه قضائیه در رابطه با سخنان رئیس جمهور درست و قانونی است و قوه قضائیه باید امروز  بیش از هراندازه به گفته‌های خود در کشور عمل و با قانون شکنان برخورد کند.

 

عضو هیئت علمی دانشکاه امام صادق تصریح کرد: اگر برخورد با افراد قانون شکن در کشور محقق و اجرا شود احزاب، گروه‌ها و برخی از شخصیت‌ها تکلیف و جایگاه خود را می دانند و فردی به خود اجازه نمی‌دهد علیه قوه قضائیه و ارزشهای انقلاب سخن بگوید.

 

انتهای پیام