عباسعلی حسین آبادی، ریئس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري جوین در گفت وگو  صبح توس؛ اظهار کرد: با وجود اینکه عرصه‌های منابع طبیعی بستر کار و فعالیت بخش عظیمی از پیکره اقتصادی، اجتماعی و خدماتی کشور است، عمده فعالیت‌های عمرانی با این منابع ارزشمند در تقابل هستند که باید به این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم .

 

وی افزود: سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی اصلی حفاظت از پوشش گیاهی و ذخایر ارزشمند اکولوژیک و حافظ آب و خاک کشور، براساس ضوابط قانونی مکلف است به گونه‌ای عمل کند تا در نتیجه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی حداقل خسارات به عرصه‌های منابع طبیعی وارد شده و در پی آن، این خسارات در حداقل زمان ممکن جبران شود.

 

حسین آبادی تصریح کرد: از این رو انتظار می‌رود تا تمامی بخش‌های مرتبط و مجریان طرح‌ها اعم از دولتی و خصوصی همکاری لازم را با این سازمان به عمل آورده تا قبل از هرگونه تخریب یا ورود خسارات غیرقابل جبران، با دیدگاه کارشناسی تطابق یافته و هماهنگ شود.

 

وی یادآورشد: به لحاظ اهمیت این موضوع قانون افزایش بهره وری مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که در بند ب ماده 12 آن بسیاری از متولیان اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مجاب به پرداخت خسارات وارده به منابع طبیعی بوده که این خود، مجریان مربوطه را به انتخاب راه‌های ورود حداقل خسارات هدایت می‌کند.

 

ریئس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري جوین بیان داشت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باتوجه به وظایف خطیرش به موضوع اجرای طرح‌های عمرانی به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های اجرایی نگریسته و در چارچوب ضوابط و قوانین موجود سعی دارد به گونه‌ای عمل کند تا ضمن ورود حداقل خسارات ممکن به عرصه‌های منابع طبیعی اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه کشور مختل نشود.

 

حسین آبادی افزود: با توجه به قانون بهره برداری افزایش بهره وری در بخش کشاورزی مبنی بر اینکه خسارت‌های وارده به عرصه‌های منابع طبیعی در راستای توسعه سرمایه گذاری توسط سازمان یا شرکت‌ها باید جبران شود و متولیان امر باید قبل از شروع عملیات طرح مطالعاتی و نقشه مصوب را ارایه کنند.

 

وی در ادامه از کلیه مسئولین و دست اندرکاران خواست تا نهایت همکاری را در این خصوص با منابع طبیعی داشته باشند که این امر تاثیر بسزایی بر روی نفوذ آب در سفره‌های زیر زمینی، تراکم پوشش گیاهی و ذخیره آن و بالا رفتن ضریب منظر و زیبایی طبیعت و تلطیف هوا خواهد داشت.

 

ریئس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري جوین در پایان گفت: میزان مبلغ اخذ شده به جهت خسارت به عرصه‌های ملی در راستای توسعه افزایش پوشش گیاهی در مناطق تخریب شده استفاده می‌شود.

 

انتهای پیام/