قاضی حسن حیدری در گفت‌وگو با صبح توس، بابیان اینکه عدم اعزام متصدیان برگزاری انتخابات به برخی مناطق از مصادیق اخلال در برگزاری انتخابات است اظهار کرد: با عنایت به وصول برخی اخبار  مبنی بر عدم ارائه تعرفه توسط متصدیان امر انتخابات به مراکز اخذ آرا و حتی عدم  برگزاری انتخابات به علت عدم اعزام متصدیان برگزاری این امر مهم به مسئولین مربوطه تذکر جدی داده می‌شود.

وی افزود: این اقدام از مصادیق اخلال در امر برگزاری انتخابات بوده و دادگستری استان در اجرای وظائف ذاتی خود با مسببان  آن به عمل خواهد آورد.

انتهای پیام/