2018-05-28 | 1397/03/07

حماسه حضور در شعب اخذ رای شهرستان جغتای

مردم شهرستان جغتای نیز همپای دیگر نقاط کشورمان با حضور خود در پای صندوق های رای در حال افزودن برگ زرین دیگری به دفتر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.