2017-10-24 | 1396/08/02

مسئولان گنابادی همراه با مردم در ساعات اولیه انتخابات

گناباد - مسئولان گنابادی در ساعات ابتدایی امروز همراه با مردم با حضور در شعب اخذ رای به توصیه مقام معظم رهبری عمل کنند.