2018-01-20 | 1396/10/30

مسئولان گنابادی همراه با مردم در ساعات اولیه انتخابات

گناباد - مسئولان گنابادی در ساعات ابتدایی امروز همراه با مردم با حضور در شعب اخذ رای به توصیه مقام معظم رهبری عمل کنند.