2017-07-27 | 1396/05/05

بازدید سردار نظری از مناطق حاشیه شهر مشهد

سردار یعقوبعلی نظری، فرمانده سپاه امام رضا (ع)، روز پنجشنبه از مناطق حاشیه شهر مشهد بازدید و تعدادی پروژه را در این مناطق کرد.