فهیمه جعفریان، مسئول بانوان حزب مؤتلفه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صبح توس، با تآکید بر اهمیت مدیریت شهری متناسب بر موازین اسلامی، گفت: با توجه به این نکات باید بحث شورای شهر و مدیریت شهری را به افراد متعهد و متلزم به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه سپرد و در همین راستا باید در انتخاب‌هایمان دقت بیشتری داشته باشیم.


وی داشتن تخصص لازم بعد از تعهد را جزو شرایط عضو شورای شهر دانست و اظهار کرد: افرادی که می‌خواهند به این عرصه وارد شوند باید کاملاً آشنا و واقف به مسائل متعدد شهری و حوزه‌های مختلف آن اعم از بخش‌های عمرانی، فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و غیره باشند به عبارتی عضو شورای شهر باید به تمام مسائل ریز و درشت شهر آگاه باشد.


مسئول بانوان حزب مؤتلفه خراسان رضوی با بیان اینکه شورای شهر، یک مجلس شهری است، تصریح کرد: از آنجایی که در شورای شهر تصمیمات شهری گرفته می‌شود افرادی که در آن حضور می‌یابند باید کاملاً بر این حوزه اشراف داشته باشند.


جعفریان با اشاره به ضرورت حضور همه جناح‌ها در شورای شهر، بیان داشت: البته هر چه اعضای شهر یکدست‌تر و متعهدتر باشند بحث تصمیم گیری در آن بهتر انجام می‌شود.


وی ضمن تأکید بر اتحاد اصولگرایی در خصوص لیست «معتمدین انقلاب» در شورای شهر مشهد، گفت: نام لیست‌ها قطعاً بار معنایی فراوانی دارد، لیست معتمدین انقلاب نیز بر اساس بار معنایی برای آن انتخاب شده است.

 

مسئول بانوان حزب مؤتلفه خراسان رضوی گفت: به طور کلی این افراد اهداف شهری را دنبال می‌کنند به عبارتی کسانی که نام انقلاب را برای این لیست انتخاب کرده‌اند توجه کامل به بار حقوق و مسئولتی آن داشته‌اند.

انتهای پیام/