سید حسین علوی آزاد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ عنوان کرد: کسی که مقابل حرف مقام معظم رهبری بیایستد باید توسط دستگاه قضایی با قاطعیت محاکمه شود.


وی بابیان اینکه مشکل ما امروز در عدم قاطعیت دستگاه قضایی گفت: وقتی فردی در مقابل سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با سندی مانند سند خیانت 2030می‌ایستد، آن‌هم زمانی که این ایستادگی از طرف یک مقام مسئول نه یک فرد عامی باشد، مثل یک عامل نفوذی بودن در کشور است.


مسئول خبرگزاری بسیج کشور در رابطه با ویژگی‌های یک فرد نفوذی، عنوان کرد: نفوذی کسی است که عضو شورای مرکزی حزب منحل مشارکت در فتنه 88 باشد و امروز نیز بر مسند قدرت تکیه بزند.


علوی آزاد اظهار کرد: از چنین فردی توقعی نیست که بیاید از انقلاب و نظام دفاع کند، این فرد دنبال همان مرام فمینیستی است که دشمنان انقلاب در فتنه تعقیب می‌کردند؛ عدم قاطعیت در دستگاه قضایی است که این افراد آزاد گذاشته‌ است.


وی ادامه داد: سند 2030 همان نگاه عدول از اسلام است، چه اتفاقی افتاده است و چه کسانی فرهنگ جامعه ما را به دست گرفته‌اند؟، که امروز باید زبان عربی و آیات جهاد قصاص چون خشونت ازنظر آن‌هاست(!)از کتاب‌های درسی حذف شوند.


مسئول خبرگزاری بسیج کشور گفت: دولت در بحث فرهنگی وعده‌های زیادی داده است؛ اما مسئله مهم‌تر از فرهنگ اولویت‌های دولت است که با اولویت‌های مردم فرق می‌کند!.


علوی آزاد اظهار کرد: متاسفانه اولویت دولت به‌جای کاهش طلاق در جامعه و مسائل این‌چنینی، اجرا کنسرت با آن‌همه فحشا در شهر مشهد است؛ این نگاه یعنی انحراف از راه انقلاب.

انتهای پیام/