حسین تاج آبادی درگفت وگوبا خبرنگار  صبح توس؛بااشاره به اینکه مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان گندم،جو، فلفل، خاکشیر، هندوانه وخربزه است، اظهار کرد: داورزن به عنوان پایلوت کشت نوین و قطب گیاهان دارویی شناخته شده است و حدود دو هزار و 500 هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت گیاهان دارویی رفته است.

رئیس جهادکشاورزی شهرستان داورزن با اشاره به اینکه  ۱۸هزار و۵۰۰ هکتاراراضی باغی و زراعی دراین شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: 800 تا 850 هکتارنیززیرکشت زیره است که خود نوعی گیاه داریی محسوب می‌شود.


تاج آبادی بابیان اینکه این شهرستان دارای مقام اول کشوری درکشت فلفل است، افزود: متوسط برداشت فلفل ازاین شهرستان حدود پنج تن است؛ این درحالیست که برداشت امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است.

 

وی بابیان اینکه این شهرستان دارای دو هزر 500 کلن زنبورعسل است، عنوان کرد:هر کلن 25 کیلوگرم عسل تولید کرده که ظرفیت خوبی را برای بهره برداران ایجاد می‌کند.

 

وی با اشاره به اینکه حدود 60 درصدماهی سردآبی وحدود 40 درصدماهی گرم آبی دراین شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: برای اولین بارتوانستیم درسطح شهرستان داورزن، ماهی خاویار پرورش دهیم.

 

تاج آبادی موقعیت جغرافیایی، جاده ترانزیتی، نیروی انسانی متخصص و با تجربه در بخش پرورش مرغ را ازجمله پتانسیل های شهرستان داورزن عنوان کرد و یادآورشد:این شهرستان حدود هشت تا10 درصد گوشت خراسان رضوی را تامین می‌کند.

 

رئیس جهاد کشاورری داورزن  در پایان گفت: شهرستان داورزن قطب گیاهان دارویی کشور است.

/انتهای پیام