رحمتي زاده ريس اداره کار و امور اجتماعي تربت جام در گفتگو با خبرنگار صبح توس با اشاره به وضعيت تعاوني ها گفت: از مجموع 726 تعاوني در اين شهرستان تعداد 504 تعاوني غير فعال و راکد است.

وی افزود: در حال حاضر 196 تعاونی فعال هستند و 26 تعاونی دردست اقدام است که تعداد سه هزار 120 نفر در این مجموعه ها مشغول به کار هستند.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی تربت جام ادامه داد: در سال گذشته 13 تعاونی تشکیل شده است که 120 نفر جذب نیرو داشتند که از این تعداد 85 نفر مرد و 35 نفر زن صاحب شغل شدند.

رحمتی زاده با اشاره به تعین تکلیف تعاونی های راکد تصریح کرد: برای تعیین و تکلیف تعاونی های غیر فعال تا سال 1380 پالایش صورت گرفت و 126 تعاونی غیر فعال شناسایی و مداراک 42 تعاونی به کمیسیون تصمیم گیری انحلال استان ارسال شد که در نهایت مجوز 37 تعاونی منحل اعلام شد.

وی در خصوص مساله بیکاری خاطر نشان کرد: از مجموع 650 نفر جویای کار ثبت نام شده در سامانه تعداد 295 نفر در سال گذشته مشغول به کار شدند که از این تعداد 176 نفر مرد و 119 نفر زن بودند که در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار شدند.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی تربت جام با اشاره جذب تسهیلات مشاغل خانگی تصریح کرد: با اعلام تسهیلات مشاغل خانگی به مبلغ 10 میلیارد و 200 میلیون ریال سهمیه این شهرستان با معرفی 325 طرح به بانک های عامل اعتبارات به طور صد در صد جذب شد.

رحمتی زاده با اعلام رشد 150 درصدی آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان در سال گذشته یادآورشد: با برگزاری هزار و 612 نفر ساعت آموزشهای ایمنی به کارگران و کارفرمایان نسبت به تعهد تعیین شده از رشد 150 درصدی در سال گذشته برخوردار شدیم.

وی با اشاره به بازرسی ازکارگاههای شهرستان بیان داشت: در سال گذشته بیش از 590 مرحله از کارگاههای شهرستان بازرسی به عمل  آمد که 18 درصد بیش از تعهدات صورت گرفت که 74 درصد ازبارزرسی ها به لحاظ اجرای مقررات قانون کار و دستور العمل های ایمنی و بهداشتی بوده است.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی تربت جام ادامه داد: برای رفع نواقص قوانین در کارگاهها بیش از 410 ابلاغیه رفع نقص و در جهت حل اختلاف پرونده های حل اختلاف و بررسی حادثه و مشاغل سخت و زیان آور 154 مرحله بازرسی انجام شده است.

رحمتی راده تصریح کرد: از مجموعه بازرسی های انجام شده از کار گاهها 60 مورد به درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور و حوادث  ناشی از کار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: به لحاظ حفاظت فنی و بهداشت کار در 26 کارگاه این کمیته فعال است که درسال گذشته 211 صورت جلسه واصل شده است.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی تربت جام با اشاره به تاسیس تشکل ها یاد آور شد : هدف اصلی در حوزه تاسیس تشکل ها کیفی و تقویت آنها است که در سال گذشته انتخابات جدید در 23 تشکل برگزار گردید.

رحمتی زاده با اشاره به رسیدگی دادخواست های واصله خاطر نشان کرد: از مجموع 138 دادخواست به هیئت تشخیص تعداد 64 رای به سازش کارگر و کار فرما منجر شد.

وی بیان داشت: تعداد 174 نفر جهت برخورداری از بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند که 153 نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری می باشند.

رئیس اداره کار و امور اجتماعی تربت جام اعلام کرد: این اداره در حوزه عملکرد موفق به کسب رتبه دوم استانی و شهرستان برتر در سال گذشته معرفی شد.

انتهای پیام/