به گزارش صبح توس؛ مشاور رسانه‌ای رئیس دولت یازدهم در جلسه‌ای چند راهکار جلوی پای خلق‌الله گذاشته که همه حاضران در جلسه و ایضاً غایبان آن، دهان‌شان از تحیر ۲۵ دقیقه باز مانده و جملگی گفته‌اند، به‌به! چه ادب و نزاکتی!!!


این آشنای همیشگی دولت از رسانه ملی یک جوری انتقاد کرده که سازمان تا روز قیامت از یادش نخواهد‌رفت!


مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور با لحنی خیلی معمولی گفته: «چرا صدا و سیما نباید مجری‌ای داشته‌باشد که کاندیداها مثل فلان از او بترسند؟!» یکی از حاضران در جلسه ناراحت شده و تذکر داده، جناب مشاور هم خیلی خونسرد، این دلیل محکم را آورده‌است: «نگفتم که فلان، چه کسی است» و با ارائه این استدلال، حاضران قانع شده‌اند!


وقتی به ترامپ خبر داده‌اند در ایران یک مشاوری هست که به این سبک و سیاق سخن می‌گوید، رئیس‌جمهورآمریکا گفته: «خودشه! خود جنسه! می‌خوامش!» بعد جان کری را احضار کرده و از او خواسته که واسطه‌ این معامله شود. ترامپ به کری گفته‌: «تو رابطه‌ات با دکتر ظریف خیلی خوب است. دکتر به تو، نه نمی‌گوید. بگو این مشاور را به ما بدهند که کپی خودمان، بی‌حساب و وقیح حرف می‌زند!»


جان کری که فهمیده ترامپ از حالا به فکر یک مشاور همه فن حریف برای مبارزات انتخاباتی دوره‌ بعد ریاست‌جمهوری آمریکاست با تملق عرض کرده: «پرزیدنت از غریبی در خواهندآمد اگر فقط همین یک آشنا را داشته‌باشند! فوق تخصص در ایجاد جنگ روانی و به حاشیه بردن همه چیز!» کری در ادامه افزوده‌است: «به دکتر ظریف بگوئیم که در ازای آشنا چه امتیازی به ایشان خواهیم داد؟!»


ترامپ از روی ساعت، دو ثانیه بیشتر فکر نکرده و گفته: به رفیق شش دانگ‌ات بگو، قول می‌دهیم بجای تحریم‌های هر روزه، دو روز در میان یک تحریم بیشتر اعمال نکنیم. به خودت هم یک پورسانت خوب می‌دهیم البته اگر دلال خوبی برای این معامله باشی!


جان کری هم دیده که وضع تحریم، دو روز در میان بجای هر روز، خیلی پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای بنظر می‌رسد و حتماً دکتر با آن موافقت خواهدکرد، گفته: «باشد! قبول! راضی کردن دکتر با من!»


حالا وزیر سابق امور خارجه آمریکا در حال نوشتن یک نامه الکترونیکی برای دکتر جواد است؛ اما کری خیلی در انتخاب کلمات دقت می‌کند چون او هنوز یادش نرفته‌است که دکتر آسید عباس عراقچی، پشت میز مذاکرات هسته‌ای چگونه مقتدرانه نزدیک بود که خودکار را در حلق جان فرو کند!

 

محمدرضا فتحی نجفی

انتهای پیام/