به گزارش خبرنگار صبح توس؛ امروز همزمان با هفته سلامت اولین پایگاه تغذیه سالم مدارس استان خراسان رضوی به همت آموزش و پرورش و همکاری دانشکده علوم پزشکی با حضور مسئولان اجرایی و نظامی در محل هنرستان کاردانش امامت تربت جام راه اندازی شد.

 

در مراسم افتتاح این پایگاه محمد رضا کمیابی رئیس آموزش وپرورش تربت جام گفت: جامعه سالم به بهداشت و سلامت قبل از درمان نیازمند است؛ توسعه و پیشرفت کشور با انسان‌های سالم و مفید اتفاق می‌افتد.

وی با به اشاره شعار سال افزود: چنانچه قرار باشد اشتغال و تولید در کشور اتفاق بیافتد لازم است نیروی آموزش دیده و ماهر در حوزه اشتغال تربیت کنیم که همه ساله به جمع بیکاران اضافه نشود.

 

رئیس آموزش وپرورش تربت جام بیان داشت: دغدغه جدی حاکمیت بحث اشتغال است که همه باید احساس تکلیف کنیم تا  بیکاری که سر منشاء بسیاری از بحران‌ها،ریشه کن شود.

 

در ادامه رئیس مرکز بهداشت تربت جام با اشاره به عوامل تهدید سلامت، گفت: تغییر سبک زندگی، کاهش فعالیت‌های فیزیکی بدنی، تغذیه و مباحث خود مراقبتی باعث تهدید سلامت انسان ها شده است.

رحیمیان افزود: دانش آموزان مدارس باید سفیران سلامت برای خانواده‌ها باشند، البته نه تنها دانش آموزان که همه باید به فکر ارتقاء سلامت جامعه باشیم.

در پایان مراسم پایگاه تغذیه سالم مورد بهره برداری  و بصورت نمادین زنگ سلامت به صدا در آمد.