به گزارش صبح توس؛ رهبران انقلاب‌های بزرگ تاریخ معاصر همواره پس از پیروزی انقلاب، در اندیشه صدور آن بوده‌اند. مانند «تروتسکی» از برجسته‌ترین چهره‌های فکری انقلاب روسیه، مبدع نظریه «انقلاب مداوم» به‌شمار می‌رود. وی متاثر از «مارکس» از انقلاب سوسیالیستی انترناسیونالیستی صحبت می‌کرد و معتقد بود که نیروهای انقلابی باید با همراهان خود در دیگر کشورها متحد شوند و جنبه انترناسیونالیستی پیدا کنند. در مقابل، ناپلئون از طریق جنگ با دیگر کشورهای اروپایی توانست آرمان‌های انقلابی را – آگاهانه و در مواردی ناآگاهانه، مانند صدور ملی‌گرایی – به آن سرزین‌ها منتقل سازد.

 

گذر زمان نه‌تنها مسئله صدور دو انقلاب مذکور را از دستور کار رهبران آن خارج نمود، که خود آن انقلاب‌ها را نیز از حیز انتفاع ساقط کرد. از آن پس، آمریکا در جایگاه کدخدای امپریالیسم جهانی، صدور ارزش‌های آمریکایی را با عنوان «جهانی شدن» در دستور کار خود قرار داد.

 

نخستین توجه نظری به پدیده جهانی شدن را البته در نظریه امپریالیسم لنین می‌توان دید. اگر چه بوخارین در روسیه (۱۹۰۸) و هابسن در آمریکا (۱۹۰۲) نیز قبل از لنین به پدیده امپریالیسم توجه کرده‌اند، اما این لنین بود که با نوشتن کتاب «امپریالیسم به مثابه عالی‌ترین مرحله سرمایه‌داری» (۱۹۱۶) و چند مقاله دیگر در همین زمینه، الگوی نظری توسعه سرمایه‌دارانه جهان برمبنای جهان‌خواری حکومت‌های سرمایه‌داری را ارائه کرد.

 

ایالات متحده به‌عنوان وزارت فرهنگ بلوک غرب، طی دهه‌های گذشته عمدتا با تلفیق روش تروتسکی و ناپلئون، سعی در صدور ارزش‌های آمریکایی به سراسر جهان داشته است. تاریخ روشن چند دهه اخیر نشان می‌دهد که تلاش آمریکا برای تغییر فرهنگ و سیاست ملت‌ها از طریق نظامی کاملا شکست‌خورده، نتیجه‌ای معکوس داشته است. روح مستکبرانه سیاست‌های فرهنگی ایالات متحده نیز، به ایجاد موجی از مقاومت فرهنگی ملل سراسر جهان در برابر ارزش‌های آمریکایی دامن زده است.

 

در این میان، تجربه شگرف و موفقیت‌آمیز انقلاب اسلامی در زمینه صدور انقلاب را باید مرهون هدایت‌های راهبردی رهبر انقلاب دانست. آنجا که می‌فرمایند: «انقلاب مثل باد بهاری است؛ خودش فضاهای گرفته و متعفن را عوض و جابجا می‌کند. انقلاب را کسی نباید صادر کند؛ انقلاب خودش صادر می‌شود.» و البته تاکید می‌کنند که:«برای گسترش معارف اهل‌بیت هیچ لازم نیست شما به این در و آن در بزنید؛ هیچ نیازی ندارد به بداخلاقی کردن و متعرض این و آن شدن؛ همین اندازه کافی است که معارف اهل‌بیت را درست فرا بگیریم، آن را به دیگران منتقل کنیم.»

نویسنده دکتر محمد فکری

انتهای پیام/