به گزارش صبح توس؛ به نقل از  نبض شهر، دکتر محمد خدادوست، ظهر امروز در همایش نظام سلامت در اسلام با تأکید بر آموزه های رضوی که در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، پیرامون رویکرد وزارت بهداشت در استفاده از آموزه های دینی در عرصه سلامت، اظهار کرد: انسان دارای ابعاد وجودی مختلفی است و به دلیل این تنوع می توان از ظرفیت های دین و اسلام برای تقویت و درمان بعدهای مختلف انسان، علی الخصوص برای بعد روحانی بهره برد.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در طب نوین تنها به بعد جسمانی افراد توجه می شود و به بعد روحانی انسان پرداخته نمی شود که مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است، افزود: انسان از دیرباز به دنبال درمان امراض خود بوده است و در این زمینه به تجربیات و دست آورد های فراوانی رسیده است.

 

فقط پرداختن به بعد جسمانی در طب سنتی اشتباه است

مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی وزارت بهداشت تصریح کرد: در طب سنتی چندین رویکرد وجود دارد؛ یکی از این رویکرد ها تنها به رعایت حلال و حرام های الهی می پردازد اما متاسفانه این رویکرد دچار آفاتی شده است که دوباره به طب جسمانی بازگشته است و بعد روحانی انسان را فراموش کرده و تنها اقدام به ساخت داروهایی همچون دوای امام جواد(ع)، معجون امام رضا(ع)، بخور مریم و داروهایی از این دست می پردازد.

خدادوست استفاده از روایات معصومان را دومین رویکرد در طب سنتی خواند و یادآور شد: طب نبی و طب ائمه با استناد به روایات معصومین ساخته شده است که متأسفانه این رویکرد نیز دارای آفاتی شده است زیرا صحت برخی از این روایات مورد بحث است و حتی بنیان علمی و روایی ندارد.

وی با طرح سؤال اینکه علم دینی و غیر دینی چیست، تصریح کرد: غربی ها می گویند هرچیزی که با تجربه شناسایی و اثبات شود علم است ولی ارسطو در این باره می گوید که هر دانشی که به کشف حقیقت بینجامد علم است.

 

تمامی علوم می توانند مبنای اسلامی داشته باشند

مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: علومی همچون فلسفه، قضاوت، الهیات بر مبنای دین تنظیم شده اند اما عده ای علوم پزشکی، هسته ای، فیزیک و شیمی را بر مبنای دین نمی دانند که این صحیح نیست زیرا اگر در استفاده از این علوم، جهان بینی اسلامی و دینی گنجانده شود، آن علم اسلامی می شود، مانند استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.

خدادوست با تأکید بر اینکه تنها با استناد به نقل قول از ائمه نمی توان اقدام به درمان کرد، افزود: همه علوم تفسیر فعل خداست و چطور می شود که تنها به نقل قول استناد کنیم.

وی گفت: احکام شرعی نیز بر مبنای قرآن، سنت، اجماع و عقل اثبات می شوند و بنابراین نمی توان در طب اسلامی فقط بر روایات تکیه کرد و حتی عقل را کنار گذاشت.

مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی وزارت بهداشت با اشاره به ایجاد مکاتب طب سنتی با استناد به 11 هزار روایت، مطرح کرد: چنانچه در طب سنتی می خواهیم بر روایات تکیه کنیم باید صحت آن نیز در نظر گرفته شود که تائید صحت این روایات در دست اهالی فن این رشته است.

 

روایات را نمی توان بر تمام زمان ها و مکان ها تعمیم داد

خدادوست یادآور شد: نمی توان تمام روایات را بر تمام زمان ها ارجاع و تعمیم داد زیرا امکان دارد یک روایت مخصوص همان زمان و مخصوص همان اقلیم خاص بوده است که این روایت در جای و زمان دیگر کاربرد نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی به پیامبر مراجعه کرد و از او دوایی برای قطع تبش شد و ایشان به وی فرمودند تا وضو بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمی توان تنها با استناد بر این روایت گفت که وضو درمان تب است زیرا شاید حضرت با توجه به اقلیم و بلق بیمار این توصیه را داشته اند و این دستور برای فرد دیگر کارساز نباشد.

مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی اسلامی وزارت بهداشت در پایان با قرائت پیام وزیر بهداشت که برای این همایش صادر شد بود، سخنان خود را پایان داد.

انتهای پیام/