به گزارش صبح توس؛ حمیدرضا برادران شرکا در گفتوگو با خبرنگار تابان تربت، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور عدم تعیین اهداف، استراتژیها و برنامه ریزیهای مناسب است که باید دولتمردان در یک چشم انداز 20 ساله این استراتژی‌ها را تدوین و به مرحله اجرا برسانند.

 

وی تصریح کرد: در حال حاضر به هر مدیری که فعالیت بر زمین مانده و یا ابتر دارد،  مراجعه می کنیم  بودجه، اعتبارات و امکانات را بهانه وجود مشکلات قرار میدهد و این درحالی است که هنوز استراتژیها و اهداف مرتبط با سازمانها بصورت مدون مشخص نشده است.

 

برادران شرکا تاکید کرد: مدیران باید قبل از درخواست بودجه استراتژی و اهداف سازمان خود را تدوین و مورد ارزیابی قراردهند، سپس بر مبنای آن تقاضای بودجه و نیروی انسانی لازم را ارائه کنند.

 

لزوم تعیین استراتژیها و اهداف اقتصادی در شورای عالی اقتصاد

 

عضو هیئت علمی دانشگا طباطبائی تهران اظهار داشت: شورای عالی اقتصاد باید استراتژی‌های اقتصادی کشور را در یک چشم انداز 20 ساله طراحی و اعلام کند که این استراتژی‌ها تنها در شرایط خاص و اضطراری قابل تغییر است.

 

برادران شرکا افزود: این اقدام در زمانهای مختلف و بصورت پراکنده انجام شده؛ اما انچه که مهم است طراحی و تدوین برنامه ریزیها بر اساس شرایط کشور میباشد و باید همه بدانند که کشور در 20 سال آینده چه نیازهای دارد.

 

وی از اجماع نخبگان و مدیران به عنوان محور اصلی این برنامه ریزیهای یاد کرد و افزود:  استراتژیها باید در شورای عالی اقتصاد متشکل از بخش دولتی، خصوصی و جامعه دانشگاهی تدوین و پس از تصویب در یک شیب ملایم به مرحله اجرا برسد، این الگوئی است که در کشورهای توسعه یافته ژاپن و کره عملیاتی شده است.

 

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این راستا بخش دانشگاهی در حوزه تئوری(علمی و پژوهشی) بخش خصوصی در عرصه اجرا و میدان عملیاتی و همچنین بخش دولتی در حوزه نهاد سازی و رفع موانع احتمالی انرژی‌ای ایجا میکند که رشد اقتصادی کشور را سریع‌تر محقق میکند.

 

وی افزود: ورود به بازارهای خارجی و سرمایه گذاری مشترک به نفع کشور است؛ اما در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل فقدان زیر ساختهای مناسب و برخی قوانین دست و پا گیر آمادگی جهانی شدن را ندارد.

 

رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: بخشی از کمبودهای اقتصادی کشور ارتباطی با تحریمها ندارند، بلکه می‌توان این کمبودها را با یک برنامه ریزی مدون و آیندهنگری مناسب مدیران، رفع کرد، زیرا مدیران آیندهنگر تصمیماتی را اتخاذ میکنند که اثر گذار خواهد بود.

 

وی در پایان یکی از مهمترین راهکارهای تحول اقتصادی را سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد و گفت:  سرمایه گذاری مشترک با طرف خارجی به شرط انتقال تکنولوژی، تولید و اشتغال را افزایش میدهد.

 

انتهای پیام/