2018-05-22 | 1397/03/01

بهار در باغ‌های جغتای

با فرا رسیدن فصل بهار، زیبایی باغ‌های جغتای صدچندان می‌شود و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.