2017-11-18 | 1396/08/27

بهار در باغ‌های جغتای

با فرا رسیدن فصل بهار، زیبایی باغ‌های جغتای صدچندان می‌شود و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.