2017-04-24 | 1396/02/04

بهار در باغ‌های جغتای

با فرا رسیدن فصل بهار، زیبایی باغ‌های جغتای صدچندان می‌شود و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.