2018-01-18 | 1396/10/28

بهار در باغ‌های جغتای

با فرا رسیدن فصل بهار، زیبایی باغ‌های جغتای صدچندان می‌شود و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.