2017-09-20 | 1396/06/29

بهار در باغ‌های جغتای

با فرا رسیدن فصل بهار، زیبایی باغ‌های جغتای صدچندان می‌شود و چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند.