به گزارش صبح توس؛ به نقل از ندای چناران:رئیس‌جمهور: برجام مثل آفتاب تابان است.»
رئیس قوه مجریه: «برجام همچون ابری است که اگر قصد بارش داشته باشد. درخت‌ها، جنگل‌ها و مراتع  آن را وادار به بارش باران می‌کنند لذا اگر گل، سبزه یا درختی وجود نداشته باشد، ابر قادر به بارش نخواهد بود.»
از عبارات بالا، نکات زیر حاصل می‌شود:
۱ - شرط لازم برای بارش ابر برجام، داشتن «قصد» بارش توسط ابر است!
۲ - وجود درختان، جنگل‌ها و مراتع، شرط کافی برای بارش ابر برجام هستند.
۳ - اگر ابر برجام، قصد بارش داشته‌باشد اما گل، سبزه یا درختی موجود نباشد، ابر برجام باز هم نخواهد بارید. شاید بخواهد که گل‌ها، سبزه‌ها و درختان را تحت تحریم‌های فلج‌کننده قرار دهد!
۴ - هر چقدر گل‌ها، سبزه‌ها یا درختان با زبان دیپلماتیک و ارسال سیگنال‌های متنوع بخواهند که ابر برجام را وادار به بارش کنند، موفق نخواهند‌شد مگر اینکه ابر برجام مرحمت فرموده، خودش بارش را «اراده» کند.
۵ - از باغِ آباد برجام، «سیب و گلابی»‌اش قسمت ما می‌شود و «قرارداد محرمانه خودرو»اش روزیِ فرانسویان.
نتیجه‌گیری: بذر تولید داخلی که در زمین کاشته‌شده هرگز مشمول بارش رحمت(!) ابر برجام نخواهد‌شد زیرا بذر مثل گل، سبزه یا درخت جلوی چشم نیست تا از عهده‌ی وادار ساختن ابر به بارش بر آید لذا برای جوانه‌زدن و سبزشدن بذر تولیدات داخلی از دستِ بزن بهادرِ همه فن حریفی مانند برجام که هم «آفتاب تابان» است و هم با حفظ سِمَت، «ابر باران»، کاری ساخته نیست.
اکنون که؛ ابر و باد و مه و خورشید و فلکِ برجام در کارند اما تو همچنان کمافی‌السابق نمی‌توانی نانی به کف آری و دائم غفلت می‌خوری! بدان و آگاه‌یاش که سر بر آوردن بذر تولید داخلی از خاک ایران زمین، همت بلند می‌خواهد و البته نیز کار سخت بطوریکه بلندای آن همت از کوه، رفیع‌تر و شدت آن کار از سنگ، سخت‌تر باشد.

محمدرضا فتحی نجفی

انتهای پیام/