به گزارش صبح توس؛ علی محمدی با اعلام این خبر که سرمایه داران نسبت به انجام فعالیت‌های گردشگری در شهر تربت حیدریه بی‌میل هستند، علت این بیرغبتی را نبود همکاری بین بخشی و صدای واحد در دستگاههای اجرایی عنوان کرد.


وی افزود: متاسفانه شهرداری تربت حیدریه از هر کارآفرینی که قصد سرمایه گذاری در این شهرستان را دارد ابتدا به ساکن، مبلغی را دریافت میکند، حال آن‌که در دیگر مناطق حق السهم شهرداری بعد از پایان اجرای طرح دریافت میشود!!.


وی گفت: از دیگر مشکلات ما که البته در سالیان اخیر به مدد شهرداری و شورای شهر کمتر شده، بیتوجهی مسئولان به بافت تاریخی شهر است و با توجه به این‌که برخی بناهای تاریخی مالکیت شخصی یا وقفی دارند، لازم است حمایت و مشارکت لازم برای حفظ  کاربری این بناها صورت گیرد. 


محمدی در ادامه فقدان حمایت بیمهای و تسهیلاتی از هنرمندان صنایع دستی را از دیگر مشکلات این منطقه  دانست و گفت: یکی از عمدهترین صنایع دستی تربت حیدریه که برند منطقه محسوب میشود، ابریشمکشی است که متاسفانه تامین اجتماعی، بیمه کارگاههای آن را قطع کرده است.


وی افزود: اکنون 800 کارگاه ابریشم کشی در شهرستان شناسایی شدهاند که غالبا در منازل فعالند و خانوادهها به عنوان شغل اصلی یا دوم به آن می‌پردازند. 


وی اظهار کرد: ابریشم کشی تقریبا یک حرفه فصلی است که در دو  یا سه ماه از سال به علت نبود پیله،  کارگاههای آن تعطیل میشوند و اتفاقا بازرسان تامین اجتماعی در همان فصل تعطیلی، از کارگاهها بازدید میکنند. 


شایان توجه است؛ نبود بازارچههای صنایع دستی و سوغات، فقدان توجه دهیاران و شوراهای روستا به اهمیت گردشگری در اقتصاد روستا و حفظ آثار تاریخی از دیگر مشکلات این شهرستان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. 


همچنین از مجموع 200 اثر تاریخی و طبیعی شناخته شده در تربت حیدریه، 46 اثر در فهرست آثار ملی قرار گرفته که 35 مورد آن بنا و بقیه محوطه و تپه تاریخی است. 


مرکز شهرستان 250 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/