به گزارش صبح توس ،

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی سیدحمیدرضا جوادی با اشاره به اینکه توزیع طرح پرتقال تنظیم بازار از ۲۴ اسفند به منظور مدیریت بازار در سطح استان خراسان رضوی اغاز شد، گفت: به منظور تأمین رفاه شهروندان پرتقال والنسیا با قیمت هر کیلو ۳۹۰۰ تومان و پرتقال تامسون شمال باکیفیت مناسب نیز با قیمت هر کیلوگرم ۲۳۰۰ تومان در سطح استان عرضه شد .

وی گفت: بدلیل اثرگذاری طرح درسطح بازار، کاهش قیمت پرتقال تامسون در جلسه تنظم بازار طرح و مورد تایید اعضا قرار گرفت که بر اساس این مصوبه پرتقال تامسون شمال از تاریخ ۳ فروردین با قیمت هر کیلوگرم ۱۸۰۰ تومان برای مصرف کننده توزیع شد.

جوادی افزود: میوه ذخیره سازی شده کیفیت مطلوب ودرزمان توزیع مجددا سورت شده تا بلحاظ وزنی وکیفی بارعایت حقوق مصرف کنندگان محترم و با اختلاف قیمت نسبت به بازار عرضه می شود.

مشاور عالی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: میوه در سردخانه های استان بمقدارنیاز ذخیره سازی و محدودیت برای عرضه میوه نداریم.

جوادی افزود: شهروندان می توانند محصولات طرح تنظیم بازار و مورد نیاز را تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه در سطح استان با قیمت مصوب تهیه کنند

وی گفت: براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار چنانچه شرایط بازار ایجاب کند، قیمت پرتقال باز هم کاهش می یابد.

وی افزود: ذخیره میوه موجود در سردخانه ها دو برابر سال گذشته است و تاکنون ۲۱۰۶ تن پرتقال عرضه شده است.

وی ادامه داد: گوشت قرمز تنظیم بازار نیز با قیمت مصوب تومان در حال توزیع می باشد و تا متعادل شدن بازار این طرح نیز ادامه دارد و پیش بینی کرد تا اواخر فروردین شاهد متعادل شدن قیمت گوشت قرمز خواهیم بود.

جوادی افزود: شهروندان می توانند میوه طرح تنظیم بازار و مورد نیاز را تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه در سطح استان با قیمت مصوب تهیه کنند

وی گفت: کاهش یاافزایش قیمت میوه طرح براساس بررسی بازار صورت گرفته وپس ازطرح درکمیسیون تنظیم بازاروتصویب ابلاغ واجرامیگردد.

جوادی گفت: گوشت مرغ منجمد نیز در بازارهای شهرداری، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارکنان وصنف مربوطه با قیمت هر کیلوگرم۵۷۰۰ تومان عرضه می شود.قیمت هرکیلوگرم مرغ منجمد نیز ۲۰۰تومان کاهش داشته است.

وی ادامه داد: گوشت قرمز تنظیم بازار نیز با قیمت مصوب لاشه به مبلغ ۲۷۰۰۰ تومان در حال توزیع می باشد و تا متعادل شدن بازار این طرح نیز ادامه دارد واستقبال چشمگیری توسط شهروندان محترم صورت گرفته است.

انتهای پیام/