به گزارش صبح توس به نقل از عطارنیوز، 175مین جلسه شورای اسلامی شهرستان نیشابور شامگاه سه شنبه17اسفندماه با بررسی عملکرد شهردار کار خود را آغاز کرد. اعضای شورای شهر در جلسه علنی این شورا طرح سوال خود از شهردار را در خصوص ابهاماتی مانند حقوق عقب افتاده کارکنان و پیمانکاران و دیگر مسائل شروع کردند. مسلمی شهردار نیشابور پاسخ خود به این سوالات را داد که از جمع11نفر حاضر 5نفر قانع نشدند و طبق قانون با اجامع یک سوم از اعضاء شهردار بار دیگر برای ادای توضیحات به صحن علنی شورای شهر خواهد آمد. شایان ذکر است در صورت قانع نشدن اعضای شوار از توضیحات شهرداری، استیضاح مسلمی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این دوره از شورای اسلامی شهر نیشابور تاکنون سه شهردار و یک سرپرست را انتخاب کرده اند اعضای شورای شهر نیشابور در جلسه علنی امشب شورای شهر طرح سوال از شهردار را اجرا کردند. در خور توجه است پس از روی کار آمدن مسلمی به عنوان شهردار، مدیران کارکشته ی شهرداری ( به دلیل جریانات سیاسی) با حکم وی از سمت خود عزل شدند و اکنون شهرداری ازاوضاع بسیار نابسامانی برخوردار است به گونه ای که کارگران شهرداری حقوق سه ماه گذشته خود را با تجمعی که برپا کردند، دریافت و هنوز 2 ماه حقوق معوقه، عیدی و پاداش نیز از شهرداری طلبکار هسند. انتهای پیام/