به گزارش صبح توس، علیرضا یاقوتی در گفتگو با قوچان خبر گفت: پیش از این اعضای شورای شهر طرح خرید و تملک حمام سرکاری و تبدیل این اثر ملی به موزه را مصوب نمودند اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت انجام نشده است. وی با اشاره به دلایل عدم اجرای این مصوبه گفت: حمام سرکاری با وجود اینکه اثری ملی محسوب می شود اما دارای مالک خصوصی بوده و پیش بینی های لازم برای تهاتر وتملک این اثر به نام شهرداری انجام شده بود اما تاکنون توافقی با وارثان این اثر انجام نشده است. وی ادامه داد: در حال حاضر مساله تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قوچان به اداره نیز مطرح است و شاید برخی می خواهند با ارتقا این نمایندگی به اداره با اختیارات بیشتر این مساله پیگیری شود. یاقوتی تصرح کرد: نداشتن متولی مشخص برای اجرایی شدن این طرح نیز یکی دیگر از چالش های پیشرو است که باعث شده این طرح در حد مصوبه باقی بماند. سخنگوی شورای شهر قوچان در پایان گفت: تبدیل این اثر ملی به موزه یکی از دغدغه های شورای شهر بوده که بر حسب وظیفه این مساله توسط اعضای شورای شهر مصوب شده تا فرایند قانونی ان انجام شود اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی انجام نشده است. حمام سرکاری در اواخر ذوره قاجار  و در خیابان شهید بهشتی قوچان بنا و در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۰۴۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید اما متاسفانه مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته و در حال نابودی است. انتهای پیام/