2018-02-26 | 1396/12/07

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی و روئسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان