2018-09-25 | 1397/07/03

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی و روئسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان