2017-12-13 | 1396/09/22

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی و روئسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان