2018-06-24 | 1397/04/03

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی و روئسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان