به گزارش صبح توس به نقل از عطارنیوز، فرهنگ يكي از مفاهيم جامعه شناسي و مردم شناسي است كه در باب تعريف آن بين انديشمندان و صاحب نظران اجتماعي وحدت نظری حاكم نبوده و تعاريف متعدد و متنوعي از آن ارائه گرديده است. فرهنگ یک واقعیت چند لایه است و دانشمندان علوم انسانی تنها بر اساس علقه ها و ذهنیت های خود به بعد خاصی از فرهنگ توجه نموده اند. «داریوش آشوری» از چهره های نزدیک به جریان ملی و مذهبی در کتاب «تعاریف و مفهوم فرهنگ» بیش از 100 تعریف را در خصوص تبیین این مفهوم از ابعاد مختلف ارائه داده است. »ابراهیم فیاض» استاد مردم شناسی دانشگاه تهران از فرهنگ به عنوان «نرم افزار زندگی» یاد می کند. «تری یاندیس» در کتاب «فرهنگ و رفتار اجتماعی» فرهنگ را به عنوان «جنبه های انسان ساخته محیط در ابعادی مادی و معنوی» تعریف کرده است. اگر این مبنا را از مفهوم فرهنگ مدنظر قرار دهیم، اهمیت فرهنگ تا آنجاست حتی به درستی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را انقلابی فرهنگی دانسته اند.   اگر بگذریم از کشورهایی که اولویت و توان سیاست گذاری در امر فرهنگی را ندارند، اما بدون شک ایران و دانشگاه های ما که مدعی تلاش برای گفتمان سازی و تمدن سازی در فضای منطقه ای هستند باید در امر اهمیت دادن به فرهنگ و داشتن سیاست گذاری فرهنگی بسیار فعالانه و پیش گام عمل کنند. با این حال به نظر می رسد که هنوز هم برای مدیران ما در این سامان و به-ویژه در فضای دانشگاهی، فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی امری دسته چندم، دکوری و فاقد هدف و برنامه خاصی باشد.   این امر در فضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با 27 هزار دانشجوی فعال عملاً سالهاست که به مسئله ای دسته چندم بدل شده است. در این مدت تنها هنر متولیان امور در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گرفتن چند جشن ازدواج دانشجویی و برگزاری برخی مراسم های مذهبی به اسم فعالیت فرهنگی بوده است. نگارنده این سطور حداقل سه مدیر را در رأس هرم این مجموعه تا کنون مشاهده کرده است اما هر دوره دریغ از دوره قبل! اگرچه در آن دوره ها نیز انتقادهای خود را مطرح کردم و هر بار با اخم و بایکوت بزرگواران مواجه شدم اما از آنجایی که وظیفه جنبش دانشجویی را مطالبه گری می دانم فراتر از تعارف های معمول و از باب امر به معروف و نهی از منکر این واجب فراموش شده بر این باورم که امروز نیز فرهنگ برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و معاونت مالی و اداری آن به مانند دیگر کسان که پیشتر بر این صندلی ها تکیه زده بودند اولویت ندارد.   این ادعا با رصد بودجه هایی که توسط معاونت مالی و اداری به امر فرهنگ اختضاص داده شده است قابل شناسایی است. مدتهاست که اخبار ناامیدکننده ای از بودجه های فرهنگی و صرف آن برای فعالیت های عمرانی به گوش می رسد. جالب آنکه گسترش بی حساب و کتاب کانون ها و انجمن های مختلفی که حداکثر افراد فعال در آنها از انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی کند در دو سال اخیر با هدف های سیاسی و انتخاباتی چون حمایت از دولت یازدهم و جریان اصلاح طلب در تهران و مشهد، عملاً باعث ناتوانی بیشتر همین انجمن ها در فعالیت های فرهنگی شده است. به واقع افزایش تعداد این تشکل ها و کانون ها همزمان شده است با عدم افزایش متناسب بودجه های فرهنگی برای این مجموعه ها. البته این تنها یک بخش از این ماجرا است. در بعد دیگر امر فعالیت های بلندپروازانه عمرانی است که منجر به قفل شدن بودجه های فرهنگی شده است.   به نظر می رسد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برای این امور بلندپروازانه و غیرکارشناسی چون خرید ساختمان مرکزی این دانشگاه در میثاق 20 بودجه کافی در اختیار دارد، اما مدیر محترم مالی و اداری و ریاست این واحد بودجه ای برای کمک به تشکل ها و کانون ها برای پیشبرد امور فرهنگی ندارند. این روزها حتی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اختیار اختصاص بودجه به تشکل ها را نیز دیگر ندارد. حال باید پرسید آیا دانشجویان راضی به این امور هستند؟ چرا بودجه هایی که باید صرف اردوهای دانشجویی و دیگر امور مرتبط به امر فرهنگ دانشگاه شوند باید صرف برنامه های بلندپروازانه شکست خورده اقتصادی و عمرانی مانند انتقال دانشگاه علوم پایه از راهنمایی به الهیه شوند؟ انتقالی که علی رغم نارضایتی شدید دانشجویان، عدم رضایت تقریباً تمامی معاونین جناب شیخ السلام و با هزینه 500 میلیون تومانی انجام گرفت و سرانجام پس از مدتی سرنوشت این طرح غیرکارشناسی آن شد که همه دیدیم..   طبق قانون می بایستی که 2 درصد از کل شهریه دریافتی از دانشجویان صرف امور فرهنگی شود که در این امر هزینه نشده است. طی برخی برآوردها در سال گذشته بایستی مبلغی در حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان صرف هزینه های فرهنگی می شده است که این مبلغ با جذب 9 هزار دانشجوی بیشتر در سال جاری بدون شک باید افزایش هم می یافته است. حال باید پرسید متولیان امور در دانشگاه آزاد مشهد چه پاسخی برای افکار عمومی دانشجویان و تشکل هایی که این روزها بودجه های فرهنگی آنها قفل شده است خواهند داشت.   انتهای پیام/