به گزارش صبح توس، جواد مصطفوی، رئیس ادارۀ هواشناسی بردسکن در گفت و گو با خبرنگار صبح بردسکن، اظهار کرد: با توجه به مدل ها و نقشه های هواشناسی تا روزهای ابتدایی هفتۀ آینده شدت وزش باد تحت تأثیر جریانات ناپایدار جوی ادامه دارد.   وی بیان کرد: شدت وزش باد در غالب نقاط خراسان رضوی بویژه نوار شرقی استان همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود و با توجه به مدل های پیش یابی بیشترین شدت وزش باد در روز شنبه 95/9/13 است.   رئیس ادارۀ هواشناسی بردسکن افزود: روز شنبه در سطح استان بویژه نیمۀ شمالی و نیمۀ غربی بارش هایی هم به شکل رگبار حادث می شود. انتهای پیام/