2018-09-23 | 1397/07/01

تدارک استقبال خانواده سجاد زهانی مرزبان ربوده شده

خانواده سجاد زهانی مرزبان ربوده شده توسط گروهک تروریستی جیش العدل با شنیدن آزادی فرزندشان و ورود وی به کشور در صدد تدارک مراسم استقبال در مشهد مقدس شدند.