به گزارش صبح توس، این افراد علیرغم اینکه عزت و غرور خود را پایمال می بینند، مجبورند در صف بایستند و مقداری برنج هندی و روغن و... به خانه ببرند و از سختی روزگار بر خویش بکاهند.   در روایات زیادی داریم که ائمه معصومین وقتی قصد کمک به کسی را داشتند طوری عملی می کردند که کرامت و عزت آن شخص مخدوش نشود حال آیا ملت بزرگ ،شجاع و شهید داده ایران اسلامی شایسته نیستند که عزتشان حفظ شود و کرامتشان لگدمال نشود؟   مردمی که سال هاست در راستای سیاست های نظام اسلامی سنگین ترین تحریم و تورم ها را تحمل کردند چگونه هم در داخل مضحکه شدند و هم در خارج مورد ترحم و تمسخر بیگانگان قرار گرفتند.   غیرتمندان و اسطوره های تاریخی و مذهبی ما اگر این صحنه ها را می دیدند جامه دریده و دق می کردند، هر چند که هنوز از این گونه افراد در جامعه فراوان داریم اما به هر حال ...   البته آنجا آدم دلش به درد می آید که مسببان این امر در رسانه ها ظاهر شده و می گویند تعجب می کنیم چرا وقتی یک روز سینما رایگان و سبد کالا اعلام می شود چنین صف و ازدحامی بوجود می آید.   خودتان این وضع را ایجاد کرده و حالا به عکس العمل مردم تعجب نشان داده و مسخره می کنید؟ تشکیل صف های طولانی و ازدحام مردم بی مدیریتی خودتان است آن را به ملت نسبت ندهید.   این مردم تحت فشار و تحریم های خارجی و سوء مدیریت های داخلی نیازمند شده اند،آیا باید این نیاز را این گونه جواب دهید؟   حتما می دانید که کشورهای خارجی چگونه ذوق کرده و از این نمد برای خود کلاهی بافته اند ، آنها با نشان دادن این صف ها در رسانه های خود این سبد را کمک ایران به گرسنگان ایران می نامند و می گویند اولین محموله انسان دوستانه که بعد از توافق ژنو بر اثرآزاد سازی بخشی ازدارائی ها ایران حاصل شده به سمت مردم ایران رسید!!!   آیا حاصل صبر و تحمل مردم این است؟آیا نمی شد این سبد را قبل از اجرای اولین گام اجرای توافق نامه ژنو به مردم داد؟آیا راه دیگری مانند واریز مبلغ به حساب سرپرست خانوار وجود نداشت؟آیا برنج های هندی که بارها مسئولان بهداشت عدم سلامت آنها را فریاد می زدند به زور به مردم می خورانید تا هم به سلامت مردم و همه به تولید ملی ضربه وارد شود؟   چگونه سبد کالا را توزیع می کنید در حالی که قشر عظیمی از کارگران و اقشار محروم جامعه از آن محروم هستند؟ اگر این یک طرح اضطراری است این قشر واجب ترند.   دعا می کنیم در مسیر این تاراج عزت مردم فقط سوء مدیریت شده باشد و نه سوء نیت "انشاالله"   منبع : تابان تربت انتهای پیام/