به گزارش صبح توس،علیرضا محمد پورکارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگارمنشور خواف اظهار کرد: مراقبت بر رفتار فرزندان خواص خوش سابقه در انقلاب اسلامی بدلیل تاثیر گذاری نوع رفتار آنان بر نسل جوان  بسیار مهم می باشد.اگر این مواظبت انجام نگیرد قطعا به تخریب چهره خواص انقلاب ودر نتیجه بی اعتمادی مردم به خواص موثر در مسیر انقلاب منجر خواهد شد.   وی افزود:رفتارشناسی رفتار برخی از فرزندان خواص در جامعه بیانگر این قصه پر غصه است که برخی از بزرگان به هر دلیلی نتوانسته اند منتقل کننده خوب آرمانهای خود به فرزندان خود باشند.   کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: تجمل گرایی،سیاست زدگی،جو زدگی در فتنه ها بخشی از رفتارهایی که امروزه شاهد بروز آن از کسانی هستیم که گویا به پدر اقتدا نکرده اند تاسف بارتر اینکه پدر نیز بجای جلوگیری از این روند خطرناک توجیه گر این رفتار ها شده و موضعی انفعالی در این موضوع پیش گرفته اند .   ,علیرضا محمد پوردیدار جنجالی فائزه هاشمی  با جمعی از بهائیان، گذشته از مباحث شرعی ا نوعی هنجار شکنی ودهن کجی به افکار و اندیشه های انقلابی دانست.   وی ادامه داد: حال چه اتفاقی افتاده است که  محکومان در دستگاه قضای جمهوری اسلامی که تازه از زندان به مرخصی آمده را جزء رسالت های سیاسی خود می داند.و بجای ابراز همدردی با خانواده های معزز شهدا ء وجانبازان پای درد ودل جمعی از محکومان توسط قوه قضائیه می نشیند. انتهای پیام/