به گزارش صبح توس ، به نقل از منشور خواف ،رزمایش یاوان ولایت به مدت ۲ روز در اردوگاه قدس سپاه ناحیه خواف برگزار شد.