به گزارش صبح توس ، به نقل از منشور خواف ،حمید جعفری مدیر کمیته امداد شهرستان خواف در گفتگو با خبرنگارمنشور خواف اظهار کرد: ۳۰۰ کودک زیر ۶ سال که دارای سوء تغذیه هستند، از سبد غذایی ۶۰۰ هزار ریالی به صورت ماهیانه بهره مند می شوند. وی افزود:در این طرح کودکان زیرشش سال دچار سوء تغذیه طرحی مشارکتی-حمایتی است اکه با همکاری کمیته امداد و وزارت بهداشت اجرا می گردد. مدیرکمیته امداد خواف روش اجرای طرح بصورت صدور کارت خرید غیرنقدی دانست و خاطرنشان کرد: ماهیانه مشمولین طرح میتوانند تاسقف مبلغ۶۰۰،۰۰۰ ریال کالاهای تعیین شده ازطرف کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت را از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری نمایند. وی ادامه داد: طرح فوق در صورتی برای کودک ادامه می یابد که مراحل رشد و وزن کودک درحدمطلوب باشد. حمید جعفری از اولویت کودکان مناطق محروم در طرح فوق خبر داد و اظهار داشت: تا پایان اسفند برای ۲ هزار وچهارصدسبد غذایی کودکان نیازمند خواف یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال هزینه و واریز شده است. مدیر کمیته امداد خواف همچنین، پرداخت حق بیمه‌های اجتماعی را به عنوان یکی از محورهای توانمندسازی دارای نقش بسزا دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون برای واریز حق بیمه تعداد ۴۰۷ زن سرپرست خانوار و مجریان طرحهای اشتغال که بالغ بر۳ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال واریز شده است. انتهای پیام/