به گزارش صبح توس ،به نقل از منشور خواف،سرپرست حفاظت محیط زیست خواف  ازیک سانحه واژگونی خودرو خبر داد که منجر به صدور آرای قابل توجه قانون برای دوبرادر قاچاقچی پرنده هوبره شد.   عباس طاهریان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خواف در گفتگو با خبرنگاراظهار کرد: در پی شکایت این اداره از دو بردار نشتیفانی به جرم حمل و قاچاق  ۱۴ قطعه هوبره در دادگاه تجدید نظر استان به شش ماه حبس قطعی محکوم شدند .   وی افزود : دو برادرنشتیفانی که جزو عوامل اصلی و سردسته باند قاچاق هوبره استان محسوب شده و صیادان زیادی را جهت شکار و قاچاق هوبره هدایت کرده اند و چندین بار از چنگ ماموران گریخته بودند چندی پیش در حال قاچاق ۱۴ قطعه هوبره در مسیر خواف – قاین از جاده منحرف و خودروی آنها واژگون شده بود که با اطلاع رسانی سریع دوستداران محیط زیست و حضور به موقع ماموران ستاد مبارزه با مواد مخدر و ماموران یگان حفاظت محیط زیست خواف که در همان منطقه در حال گشت زنی بودند قبل از محو آثار جرم در محل حاضر و مستندسازی لازم را انجام دادند.   عباس طاهریان گفت : برادران یاد شده بعد از درمان ناشی از صدمات وارده حین واژگون شدن خودرو در دادسرا و دادگاه حاضر که با حکم قاضی شعبه ی ۱۰۱ دادگاه جزائی کیفری خواف محکوم به حبس شده بودند و این حکم مورد اعتراض آنان قرار گرفته بود با مستندات ارائه شده در دادگاه تجدید نظر از سوی نماینده حقوقی حفاظت محیط زیست خواف و دفاعیات صورت گرفته ، با تشخیص قضات دادگاه تجدید نظر نیز به شش ماه حبس قطعی محکوم شدند و در انتظار اجرای حکم صادره هستند .   سرپرست اداره محیط زیست خواف در پایان خاطر نشان کرد: : در بخش دیگر پرونده نیز دو متهم پرونده به ۲۸۰ میلیون ریال ضرر و زیان در حق محیط زیست محکوم شده بودند و این حکم صادره نیز قطعی تلقی شده و  این اداره در حال پیگیری حقوقی موضوع از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری خواف جهت دریافت آن و واریز به خزانه می باشد. انتهای پیام/ ،