به گزارش صبح توس، به نقل از «دورهم» به نقل از وبلاگ”شهر خوبان“ نوشت: اظهارات آقای ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در شورای روابط خارجی امریکا از بخشی واقعیت های پنهان نگاه داشته شده در برجام، پرده برداری کرد. با توجه به این اظهارات معلوم می شود که با سهل اندیشی و اعتماد به طرف های آمریکایی و اروپایی، امتیازات فراوانی را به آنان واگذار کرده و در مقابل هیچ چیزی بدست نیاورده ایم. یعنی به معنای واقعی کلمه دچار خسارت شده ایم.   در چنین شرایطی از مجلس به عنوان خانه ملت انتظار است که کمیته حقیقت یابی را برای بررسی دقیق و تخصصی گزارش وزارت خارجه تشکیل داده و تفاوت ماهوی اظهارات آقای سیف با سایر مقامات دولتی را مورد کنکاش قرار دهد. در این راستا شاید احیاء مجدد کمیسیون بررسی و رسیدگی به برجام راهکار مناسبی باشد.   در این مقطع مجلس و به ویژه هیئت رئیسه آن در برابر آزمونی تاریخی قرار گرفته اند و امید می رود که با نگاه به منافع ملی به نقش نظارتی مجلس در این امر بسیار مهم اهتمام داشته باشند.   انتهای پیام/