به گزارش صبح توس به نقل از عصر خوشاب؛مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با امکانات بستری با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین شهرستان افتتاح شد   IMG_9641 IMG_9642 IMG_9644 IMG_9649 IMG_9652 IMG_9657 IMG_9662 IMG_9662 IMG_9682 IMG_9685 IMG_9689 IMG_9695 IMG_9700 IMG_9701 IMG_9703 IMG_9706 IMG_9708 IMG_9709 IMG_9710 IMG_9712 IMG_9717 IMG_9719انتهای پیام/