به گزارش صبح توس، به نقل از عصر خوشاب، سید ابوطالب حسینی موحد فرمانده سپاه خوشاب در جمع دانش آموزان دبیرستان نرگس گفت: انقلاب ممکن است یک ایدولوژی باشد یک منطقه باشد،یک سرزمین باشد،برای انقلابی بودن هم باید اعتقاد داشت ،هم سرزمین انقلابی باشد و هم فرد انقلابی باشد تا بشود یک انقلاب را شکل داد. وی افزود: امام(ره) فرمودند:اگر انقلاب ایران از بین برود اسلام چنان ضربه ای خواهد خورد که حضرت حجت باید بیاید تا اسلام قد علم کند،امروزه دشمن نتوانسته با جنگ سخت انقلاب ایران را از بین ببرد و همواره دنبال نفوذ در میان انقلابیون ما است،طرح جنگ نرم را پیش کشید ،جنگ نرم می تواند از لطیفه های داخل تلفن همراه ما شروع شود،جنگ نرم دیده نمی شود،در این جنگ ما خود سرباز دشمن هستیم و ناخواسته دشمن را به خواسته هایش می رسانیم. وی تصریح کرد: در جنگ نرم ارزش های ما را جابه جا می کنند و ارزش های دینی را به ارزش جلوه می دهد و بی بند باری را یک چیز عادی در زندگی روز مره جلوه می دهد،جنگ نرم هیچ گونه طیفی را نمی شناسد و همه را در بر می گیرد و شامل همه می شود،جنگ نرم به مانند حرکت مورچه ای سیاه در تاریکی شب است کند و دیده نمی شود. وی در ادامه گفت: در جنگ نرم زیربنایی ترین موضوعات را مورد هدف قرار می دهند که باعث آرامش آنها شود،جنگ نرم به مانند جنگ سخت احتیاج به تانک های چند میلیون دلاری ندارد تا توسط آن مردم را بکشند و به خواسته هایشان برسند ابزار جنگ نرم یک دیش ماهواره بین 200 تا 300 هزار تومانی است. حسینی موحد در انتها بیان کرد: همواره ما با بصیرت افزایی این وظیفه را داریم که مردم را آگاه سازیم و آنها را از نقشه های شوم دشمن آگاه سازیم،تا به انقلاب اسلامی ایران گزندی وارد نشود. انتهای پیام/