ترکان و اتهام قانون گریزی به ملت ترکان در مصاحبه با روزنامه اصلاح‌طلب آرمان مدعی شده که ۴۹.۵ درصدی که در انتخابات اخیر به روحانی رای نداده‌اند، حامی بی‌قانونی و قانون‌گریزی و عامل پدید آمدن امثال بابک زنجانی هستند .او گفته است: «شما فكر نكنيد كه يك نفر در مملكت وجود دارد كه مي‌گويد من قانون را قبول ندارم؛ بلكه اين يك جريان مشخص بود كه مي‌گفتند ما قانون را قبول نداريم. اكنون ۴۹.۵ درصد آرا را شامل مي‌شوند. اين ۴۹.۵ آرا كساني بودند كه در مقابل جرياني كه مقابل قانون ايستاد سكوت كرد. اين ۴۹.۵ درصد سكوت كردند و نگفتند كه تو بي‌جهت فكر كردي كه مي‌تواني قانون را قبول نداشته باشي . . اظهارات مشاور رئیس جمهور به ادبیات متکبرانه و نادیده انگاشتن کسانی که به روحانی رای نداده اند با واکنش های نمایندگان و رسانه ها روبرو شده است که اینک در این نوشتار به برخی نکات حائز اهمیت ان اشاره می شود . 1-توهین به نیمی از مردم مشاور رئیس جمهور در سخنان غیر منطقی نیمی از مردم ایران که به اقای روحانی در انتخابات 24 خرداد رای نداده اند را قانون گریز معرفی کرده است . اکنون این پرسش مطرح می باشد که طیف فکری شما بیش از همه افراد و جریانات ، موضوع دمکراسی خواهی را در جامعه معرفی می کند و خواستار تن دادن به الرامات مردم سالاری می باشد . در نظام سیاسی مردم سالار احزاب متعدد برای رقابت به صحنه انتخابات ورود پیدا می کنند و هر فردی با توجه به گرایش و سلیقه خود نماینده حزب مورد نظر خود را انتخاب می کند . در جمهوری اسلامی نیز نظام مردم سالاری دینی حاکم است به عبارت دیگر همه مولفه های دمکراسی را دارد ، فقط در مبانی اندیشه ای با نظام غرب متفاوت می باشد که ابتنای انها ماتریالیسم و اومانیسم می باشد ولی جمهوری اسلامی یک نظام تئوکراسی است که قید دینی وجه ممیزه ایران با نظامهای موجود جهان می باشد . در همه کشورها پس ازانتخابات رقابتهای انتخاباتی تبدیل به رفاقت می شود و از ظرفیت همه برای پیشبرد کشور استفاده می شود . اکنون مشاور رئیس جمهور با این توهین بی نظمی و قانون گریزی به افرادی که به اقای روحانی رای ندادند در واقع نشان داد که به حداقل های دمکراسی پایبند نمی باشد . 2-عدم تحمل انتقاد گفتمان اعتد ال ان گونه که در اظهارات و رسانه ها رویکرد های انها انعکاس داشته است ؛ سخن از تحمل مخالف و داشتن سعه صدر به میان اوردند ؛ اگر این ادعا قرین صحت باشد و با عمل توام گردد ، باید گروه منتقد و کسانی که به برنامه های تیم فکری دولت یازدهم در انتخابات اقبالی نشان ندادند ، اکنون هویت انها را به رسمیت شناخته و توان تحمل انتقادات این گروه را داشته باشند . لذا با این نگرش تعابیر اقای ترکان نمی تواند محملی برای طرح و دفاع داشته باشد . از انجا که این دولت دو مفهوم تدیبر و امید را به عنوان هویت ارمانی خود یدک می کشد باید بتواند با تدبیر جمعیتی که رای ندادن را جذب کند و با تدبیر از ظرفیت انها در پیشبرد امورات بهره گیرند . 3-این همانی گفتمان اعتدال با اصلاحات سخنان جناب اقای روحانی بیانگر تولد نحله جدید سیاسی در عرصه فعالیت های گفتمانی و جریانات سیاسی می باشد ؛ به نحوی که ایشان در اغازین روزهای گزینش همکارانش بر این نکته تاکید نمود که ملاک انتخاب همکاران ما در عرصه های مدیریتی کشوری و استانی بر مبنای کارامدی و توانمندی های مدیریتی فارغ از نوع تعلقات حزبی می باشد . اما گذشت زمان اندک از شروع بکار دولت و تصدی پستها با نگاهی خوشبینانه می توان اذعان نمود که این اظهارات کارکرد رسانه ای داشته و در عمل اتفاق دیگری افتاده است . اظهارات مشاور رئیس جمهور نیز بر این نکته مهر تایید می زند . به نظر می رسد که ادامه سخنان اقای ترکان و دیگر مشاوران این گمانه را در افکار عمومی تقویت می نماید که اطلاق لفظ اعتدال واژه ای با کاربری دوران گذار است که هدف اصلی بازتولید دوم خرداد می باشد . 4-اظهارات ترکان نقض سخنان رئیس جمهور اقای روحانی ریاست محترم جمهوری در نشست استانداران سراسر کشور با بیان اینکه انتخاب و حضور استانداران باید به گونه‌ای باشد که هیچ جناحی احساس شکست نکند، تصریح کرد: ما در انتخابات نیز باید طوری عمل کنیم که هیچ جناح نیز احساس شکست نکند چرا که در حقوق اساسی کشور همه یکسان هستند. اکنون به نظر میرسد که سخنان جناب ترکان با اظهارات اقای روحانی در تضاد می باشد . وقتی سخن از تکیه به مردم می شود بعید به نظر می رسد که منظور رئیس جمهور همان جماعتی باشد که به ایشان رای د ادند و دیگرانی که رایشان گزینه غیر بوده کنار گذاشته شوند . لذا در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری وحدت ضروری به نظر می رسد ، سخنانی که بوی تفر قه و دو قطبی کردن جامعه را میدهد نباید از سوی بلند پایگان دولت مطرح شود . طرح و ادامه این سخنان بستر را برای شکل گیر قطبی سازی جامعه فراهم می کند که این موضوع با منافع ملی و امنیت ملی در تضاد جدی می باشد . شایان ذکر است که چندی پیش نیز اقای سریع القلم با ادبیات مشابهی بخشی از شهروندان جامعه را تحقیر نمود که سبب واکنش هائی در سطح جامعه گردید . بنابراین شایسته است که مشاوران ریاست محترم جمهوری در سخنان و اظهارات خود سخنانی را مطرح ننمایند که مغایر با شان ملت باشد و یا بوی برخورد جناحی در سطوح عالی نیز به مشام برسد البته هر دولتی برای عملیاتی شدن اهداف خودش سازوکار های منحصر به خو د را دارد ولی نکته مهم این است که نباید این رفتار ها وحدت ملی را خدشه دار نماید . عباس سعادتی