به گزارش صبح توس، به نقل ازجام روز؛ مریخی، معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت‌جام در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی با اشاره به معضل خودکشی در جامعه گفت: با بررسی و تحقیقاتی که در سال‌های اخیر انجام گرفت میزان خودکشی در شهرستان تربت‌جام ۵/۲ برابر افزایش‌یافته است که این امر ناشی از بیماری‌های روحی و روانی مشکلات خانوادگی و اجتماعی بوده است.

مریخی افزود: برای پیشگیری از جریان خودکشی برای گروه‌های سنی ۱۸ تا ۲۴ سال که مشکلات روحی روانی و خانوادگی و اجتماعی دارند باید پرونده سلامت تشکیل دهیم زیرا اکثر خودکشی‌ها در بین این شش گروه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: مسئولیت خودکشی‌ها با دانشکده علوم پزشکی نیست؛ بلکه یک مسئله اجتماعی است همه باید با کمک و ارائه راهکار میزان خودکشی را در این شهرستان کاهش دهیم.

در ادامه احمد شافعی، معاون فرماندار تربت‌جام گفت: میزان نشاط و شادابی در جامعه مطلوب نیست؛ ادارات متولی باید گام‌های مؤثری به‌صورت جدی و برای کار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بردارند.

شافعی افزود: ما با آگاهی‌بخش و جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی امید به زندگی را در جامعه تقویت کنیم و آستانه تحمل را در سطح جامعه افزایش دهیم.

انتهای پیام/