به گزارش صبح توس به نقل از منشور خواف ،به مناسبت هفته نهضت سواد آموزی همايش سواد و زندگي با حضور مسئولین شهرستان پيشكسوتان و فعالان عرصه سوادآموزي شهرستان خواف در سالن شهید مدرس  برگزار گرديد. در این  همايش محمد خفاجه رئيس اداره سوادآموزي شهرستان ضمن تبريك هفته سوادآموزي گفت: با همكاري آموزشگران، مدارس و ادارات شهرستان توانستيم ۹۵ درصد ليست ابلاغي اداره كل را جذب نماييم.   رئیس اداره سواد آموزی خواف نيزبا اشاره به اهميت سوادآموزي از منظر آيات و روايات افزود: در ملاك هاي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي ، نرخ با سوادي و بي سوادي يكي از مهمترين ملاك ها به شمار مي آيد.   وی  در ادامه به پيامدهاي سوادآموزي اشاره كرد و اظهارداشت: اصلاح سبك زندگي و شيوه تربيت فرزندان، ايجاد تغييرات اساسي در طرز تفكر مردم و نحوه برخوردشان با مسايل مختلف، مهارت مديريت اقتصاد و تنظيم دخل و خرج و حساب و كتاب هزينه ها در زندگي و افزايش ميزان كارآيي،تقويت مهارت هاي حرفه اي و بهبود محيط كسب و كار از پيامدهاي سوادآموزي است كه مي تواند زندگي يك سوادآموز را متحول كند.   در ادامه محمد رضا یوسفی معاون فرماندار خواف  تصریح کرد:حدود ۹۵ درصد اولياي بيسواد شناسايي وجذب كلاس هاي سوادآموزي شده اند و اين امر در سايه مشاركت مدارس، ادارات ونهادهاي شهرستان و اعضاي شوراي پشتيباني تحقق يافته است.   وی اضافه کرد: و همه دستگاهها موظفند  نهايت همكاري را با اداره سوادآموزي داشته باشند وبراي تاسيس مراكز،  شهرستان را منطقه بندي واولويت بندي نموده وبر اساس نياز هرمنطقه كار آموزش صورت گيرد وتاسيس مراكز گامي مهم درخصوص رفع بعضي از آسيب هاي اجتماعي است.   معاون فرماندار خواف در پایان گفت : امور مربوط به بيمه و آموزش آموزشگران توسط شركت انديشه سازان سازماندهي شده است و جذب در كلاس ها با برنامه مدون ادامه خواهد يافت و خوشبختانه خواف از شهرستان هاي پيشرو در جذب بيسوادان است. انتهای پیام