به گزارش صبح توس، حسین دشتی فدکی، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تربت‌جام در گفتگو با جام روز، اظهار داشت: عده‌ای  با نقض قوانین قسمتی از مسیر و حریم  رودخانه ابدال‌آباد تربت‌جام را  تصرف کرده بودند و علی‌رغم اخطارهای امور آب تربت‌جام به اقدامات خود ادامه می‌دادند.

وی تصریح کرد: علی‌رغم دادن مهلت به متصرفین جهت رفع تصرف و تجاوز و اعاده به وضع سابق توسط دادستانی شهرستان تربت‌جام اما متصرفین داوطلبانه حاضر به همکاری با امور آب نشدند.

دشتی فدکی در ادامه افزود: بر اساس دستور دادستانی در مرحله اول ۱۶ مورد رفع تجاوز شد و پس از بررسی کارشناسی نسبت به تخریب و اعاده به وضع سابق و ترمیم خرابی‌های حاصل از عملیات متخلفین  اقدام خواهد شد.

وی ضمن تشکر از مسئولان امور آب تربت‌جام تأکید کرد: اداره مذکور باید هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی کارشناسی و معرفی باقیمانده متجاوزان و در صورت لزوم مطالبه هزینه‌ها اقدام کند.

دشتی فدکی خاطرنشان کرد: مسئولان ادارات دولتی لازم است نسبت به اجرای قوانین در حوزه مسئولیت خود دقت و نظارت لازم و سرعت عمل مناسب در پیگیری برخورد با متخلفین را داشته باشند و هر جا که تعرضی به  منابع، سرمایه‌ها، اموال و منافع عمومی و ملی صورت می‌گیرد را سریعاً به دادستانی گزارش کنند و از اعمال‌نفوذ هراسی نداشته باشند، چراکه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می کنند.

این مقام ارشد قضایی شهرستان در پایان تأکید کرد: دادستانی تربت‌جام ضمن پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس مسئولیت‌های محوله به ادارات و نهادها، قاطعانه از هر اقدام پیشگیرانه  آنان و یا برخورد با متخلفین که تحت نظارت دستگاه قضایی و وفق مقررات باشد حمایت می کند.

انتهای پیام/