به گزارش صبح توس به عباس طاهریان  در گفتگو با خبرنگار منشور خواف، اظهار کرد: فردی از اهالی حسین آباد کاریون خواف که با رج زنی در منطقه ی دو کوهه اقدام به شکار دو قطعه هوبره نموده بود و در دادگاه بدوی با رد دفاعیات متهم ،  مستندات موجود و دفاع اداره حفاظت محیط زیست به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود ، حکم مزبور که مورد اعتراض شکارچی قرار گرفته بود از سوی شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تایید شد. طاهریان در ادامه افزود : شکارچی دستگیر شده که دارای سابقه قبلی در زمینه قاچاق هوبره نیز بود علاوه بر اینکه هم اکنون در انتظار اجرای حکم حبس خود می باشد مبلغ ۴۰ میلیون ریال به حساب خزانه بابت شکار دو قطعه هوبره واریز کرد. طاهریان با قدردانی از رأی صادره  و دوراندیشی قضات دادگاه تجدید نظر استان افزود: یکی از عوامل بازدارنده تخلفات شکار و صید احکام قاطع و سنگین صادره از سوی مراجع قضایی بوده به نحوی که در حال حاضر در شهرستان خواف شاهد کاهش ۶۰ درصدی رج زنی و تله گذاری جهت قاچاق هوبره در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد .  
طاهریان در پایان نیز اشاره ای به همت محیط بانان شهرستان خواف کرد و اظهار داشت علیرغم کمبود نیروی محیط بان جهت حراست از یک میلیون هکتار اراضی شهرستان طی فروردین ماه سال ۹۳ تا کنون بیش از ۳۲۰ نفر متخلف محیط زیستی در حوزه این شهرستان دستگیر و از این بابت قریب به ۲۳۰ پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است و ضرر و زیان وارده به محیط زیست حدود ۶۵ میلیارد ریال بوده که بخشی وصول و بخش دیگر نیز در حال اقدامات قانونی جهت وصول است.
انتهای پیام/