به گزارش صبح توس به نقل از منشور خواف، همزمان با سراسر کشور همایش بزرگ بصیرت و میثاق امت با ولایت در خواف برگزار شد.