به گزارش صبح توس، مهدی علی اکبری کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با منشور خواف، اظهار کرد: برمبنای قواعدنانوشته گذشته چراغ راه آینده است؛ درتاریخ صدراسلام اصحاب و رافرادی بودندکه درسپاه حضرت محمد(ص)سیف الاسلام شدند و تا پای شهادت پیش رفتن ولی به خاطر وابستگی به مطامع دنیوی وهواهای نفسانی عاقبت به خیرنشدند و پس ازرحلت نبی مکرم(ص)به مقابله با امام علی(ع) پرداختندو بنای نفاقی ساختندکه تنهاپس از پنجاه سال از رحلت خاتم الانبیا(ص) فاجعه خونین دهم محرم سال ۶۱ه.ق رارقم زدند.   وی افزود: تاریخ صدراسلام درسهای ارزشمندی راپیش روی هرمسلمان انقلابی قرارمی دهد؛ به واسطه غفلت ازغدیرعاشورابه وجودآمدو امروزملت به واسطه درس آموزی از مکتب عاشورادروفاداری به ولایت،آگاهانه می ایستدوبرای دفاع ازدستاوردهای انقلاب اسلامی وصیانت ازخون شهدای صدراسلام تاکنون باشناخت دقیق لحظه نیاز،حماسه ۹دی را می آفریند.   علی اکبری به فتنه ۸۸ اشاره و تصریح تصریح کرد: با تحرکات شیطانی و تمایلات نفسانی قبل ازانتخابات ۲۲خرداد۸۸بااسم رمزتقلب آغازشدوبه مدت ۸ماه تداوم پیداکردونفاق داخلی بازیچه استکبارآمریکایی، رانگلیسی وصهیونیستی شد و آنها را امیدوارکردکه ضمن تضعیف نظام ولایی، سرعت یک جهش تاریخی راکه بامشارکت۸۵درصدی حضورملت درانتخابات ریاست جمهوری رقم خورد ازما بگیرد.   کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: به مدد ولی خدا و بصیرت ملت،نصرت الهی دریوم الله ۹دی باریدن گرفت؛ ۹دی۸۸ درمیدان انقلاب دادگاهی تشکیل شدبه وسعت وجدان عمومی یک ملت که دست دزدان حق الناس راقطع کرد؛ آنهاباشگردخشونت می خواستندآراءملت رابدزدندواعتمادملت به ولایت فقیه راازبین ببرندکه نقشه آنان نقش برآب شد.   علی اکبری در پایان گفت: درتقویم انقلاب ماروزهای خدایی آفریده شده که درحکم علم ونشانه هستندوبرای همیشه تاریخ ماندگارشدند؛۹دی ازجنس ۲۲بهمن،۱۳آبان و۳خرداداست واین روزهابایددرحافظه تاریخ ملت زنده بمانندتاراه انقلاب اسلامی ودفاع مقدس به انحراف نرود.مابرای جلو گیری ازنفوذ دشمن ومصون ماندن ازفتنه های  حال وآینده نیازمند حفظ این روزهادرترازملی هستیم؛ نهم دیماه یوم الله است و متعلق به یک حزب و گروه نیست وملت ایران دراین روزفریادمرگ برآمریکاومرگ برمنافق رابراساس منطق قرآنی طنین اندازخواهندساخت. انتهای پیام/