به گزارش صبح توس، به نقل از چهل ماه نیوز، عباس نژاد مدیرامور آب و فاضلاب رشتخوار اظهار داشت: هدف از راه اندازی گشت آب حفاظت و مراقبت از منابع آب در سطح شهرستان است. وی با اشاره به نظارت این نهاد بر مصرف صحیح آب افزود: تیم گشت آب با تردد در سطح شهر به خصوص در ساعات اوج پیک مصرف نسبت به اخطار به مشترکین پرمصرف، توزیع بروشور و ارائه راهکارهای صرفه جویی در بین مشترکین اقدام می کنند. وی بیان داشت: تغییر رژیم بارش و کاهش نزولات جوی از عوامل اقلیمی وقوع و تداوم خشکسالی در این شهرستان است. مدیر امور اب و فاضلاب رشتخوار عوامل تشدید کننده بحران خشکسالی در در این شهرستان را توسعه کشت محصولات آب دوست، عدم رعایت الگوی کشت، برداشت های غیر مجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی و سنتی بودن شیوه های آبیاری عنوان کرد. عباس نژاد تصریح کرد: با توجه به کاهش بارندگی طی چند سال اخیر و کاهش منابع آب زیر زمینی از مردم و کشاورزان عزیز درخواست همکاری بیشتر در صرفجویی مایع حیات را داریم. وی برداشت های غلط در راستای آبیاری سنتی توسط کشاورزان را از مهمترین دلایل مصرف ناصحیح آب عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بیشتر مردم شهرستان به شغل شریف کشاورزی مشغول هستند اما متاسفانه کمتر شاهد تغییر روش آبیاری از سنتی به مکانیزه در این شهرستان هستیم که امیدواریم با فرهنگ سازی در زمینه کشت به روش های میکانیزه، هم شاهد بهره وری بیشتر محصولات کشاورزی و هم شاهد کاهش مصرف آب سفره های زیرزمینی باشیم.