به گزارش صبح توس ،محمد جوانشیری در گفتگو با منشور خواف، با تبریک روز دانشجو اظهار کرد: دانشجویان در مسیر اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کنند و امانتداران بزرگ انقلاب اسلامی هستند.   وی افزود: روز دانشجو روز استکبار ستیزی عدالت خواهی قشر عظیمی از جامعه است که باید مدافع آرمان های انقلاب اسلامی باشند.   مسئول بسیج دانشجویی خواف خاطرنشان کرد: در راستای تولید علم و جنبش نرم افزاری دانشجویان وظیفه سنگینی دارند که باید با بصیرت و عمار گونه رفتار کنند و نسبت به آگاهی بخشی و بصیرت افزایی جامعه احساس تکلیف کنند. جوانشیری تصریح کرد: جنبش دانشجویی همواره نقش استکبار ستیزی خود را در شکل گیری انقلاب اسلامی داشته است.   وی ادامه داد: دانشجویان در تظاهرات ها علیه رژیم و سرنگونی شاه و دولت او نقش اساسی ایفا کردند، در واقع یکی از دلایل مهم به ثمر رسیدن انقلاب حضور فعال دانشگاه و دانشجو در ایام شکل گیری انقلاب است و آنچه اکنون هم باعث تمدید و تضمین انقلاب اسلامی شده نقش مؤثر و پویای تشکل های دانشجویی و روشنگری هایی است که توسط این قشر انجام می گیرد.   وی بیان کرد: دانشجویان افسران چنگ نرم و دارای پشتوانه مردمی و مورد عنایت مقام معظم رهبری هستند، لذا مقابله همه جانبه مردم و به ویژه دانشجویان با استکبار جهانی و در رأس آن ها آمریکا وظیفه ای همگانی و پیام روشن روز دانشجو است.   مسئول بسیج دفتر بسیج دانشجویی خواف گفت: دانشجویان وظیفه ای مهم در قبال انقلاب اسلامی دارند و دانشجو برای بالندگی و رشد فکری جامعه با نقادی و بصیرت طلبی در درون خود تلاش می کند. جوانشیری تصریح کرد: خداشناسی، دوست شناسی و دشمن شناسی رسالت دانشجو است و بر تمام دانشجویان عزیز است تا با شناخت اطراف خود و جامعه پیرامون روح استبکارستیزی را در بین عامه مردم ترویج دهند. انتهای پیام/