به گزارش صبح توس، محمد رضا عباس پور در گفتگو با چهل ماه نیوز، گفت: برداشت پنبه از سطح زیر کشت 3 هزار هکتار از اراضی شهرستان که بیشتر آن در بخش جنگل می باشد، آغاز شده است.   مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار افزود: با توجه به سطح زیر کشت این محصول پیش بینی می کنیم حدود 9 هزار تن وش، امسال از مزارع شهرستان برداشت شود.   عباس پور به خرید تضمینی این محصول اشاره و تصریح کرد: همزمان با برداشت این محصول کار خرید تضمینی، توسط تعاونی پنبه کاران و با پشتیبانی سازمان تعاون روستایی در مرکز کارخانه پنبه پاک کنی جنگل شروع شده است و محصول پنبه کشاورزان با نرخ تضمینی خریداری خواهد شد. انتهای پیام/