به گزارش صبح توس، به نقل از نسیم سرخس، شهردار مزداوند درخواست کازومی ماتسوئی، شهردار هیروشیما ژاپن مبنی بر پیوستن به شهرداران صلح جهانی را پذیرفت و به شهرداران صلح جهانی پیوست. کازومی ماتسوئی شهردار هیروشیما ژاپن، رئیس شهرداران صلح جهانی است. متن این در خواست به شرح ذیل است: شهردار محترم امیدوارم این نامه را در صحت و سلامت دریافت کنید از تصمیم شما برای پیوستن به شهرداران صلح عمیقا سپاسگذارم و مفتخرم که به شهرداری شما خوش آمد گویم. خواهشمند است به پیوست گواهی عضویت خود را دریافت کنید. منتظر مشارکت شما در فعالیت های شهرداران صلح از جمله کمپین چشم انداز ۲۰۲۰ هستیم. ما به کمک شما برای رسیدن به جهانی صلح آمیز و عاری از سلاح های اتمی نیازمندیم. درواقع  بسیار ممنون می شویم اگر شما بتوانید از شهرداران دیگری در منطقه خود برای پیوستن به شهرداران صلح دعوت کنید. همچنین امیدواریم که شما موقعیت هایی بیابید که دولت خود را به استفاده از هر آنچه که در توان دارد برای گسترش مخالفت با سلاح های اتمی ترغیب کنید. ما در نقطه آغازین حساسی برای مبارزه در جهت رهاسازی خود از تهدید هسته ای هستیم. بیایید با هم برای رسیدن به جهانی صلح آمیز و آینده ای روشن تر تلاش کنیم. در پایان بهترین آرزوها را برای سلامتی شما، رشد چشم گیر و موفقیت برای شهرداری شما دارم. بسیار ارادتمند کازومی ماتسوئی شهردار هیروشیما ریاست شهرداران صلح 812827143_85934 شهرداران صلح جهانی انتهای پیام/