به گزارش صبح توس، محمد سجادی در گفتگو با خبرنگار تابان تربت، اظهار کرد: دشمن تمام ترفندها و توطئه هائی که روی میز داشته برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران بکار بسته و از همه آنها به طور یقین ناامید شده و تمام امید خود را برای فروپاشی انقلاب اسلامی به تهاجم فرهنگی معطوف کرده است.   وی بیان داشت: متاسفانه برخی ساده لوح در داخل معتقدند که آمریکا با اسلام مخالفتی ندارد و مشکل او با ایران است، چرا که در بسیاری از کشورها اسلام وجود دارد و آمریکا و غربی ها با آنها در تعامل و رابطه است.   سجادی در پاسخ به این سهل اندیشی ها اذعان کرد: آن اسلامی را که این افراد ساده لوح مطرح می کنند، اسلام آمریکائی است که باب میل دولتمردان و سیاستمداران جنایتکار آمریکاست و تا زمانی که سیاستهای انان را در جهان پیاده کنند کسی به آنها کاری ندارد، اما اسلامی که در ایران بر قرار شده، اسلام محمدی(ص) و اسلام استکبار ستیز و ظلم ستیز است که در تضاد با منافع نامشروع سیاستمداران امریکائی است.   این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دشمن تمام امکانات و تجهیزات خود را در نفوذ و رخنه فرهنگی و ترویج بی بند و باری در ایران بسیج کرده، افزود: متاسفانه برخی این هدف دشمن را توهم می دانند و آن را نشانه روشنفکری و پیشرفت علم تلقی می کنند حال انکه با نگاهی گذرا به تاریخ اندلس به آسانی متوجه می شویم که آنها در پی فروپاشی انقلاب اسلامی با توطئه فرهنگی هستند.   وی خاطر نشان کرد: دشمن در صدد است تا با ترویج فرهنگ بی غیرتی در جامعه و بی تفاوت کردن نسل انقلاب نسبت به آرمانهای اصیل انقلابی و اسلامی ضربه نهائی خود را در جنگ سیاسی، اقتصادی و یا حتی نظامی وارد کند زیرا وقتی نسل آینده انقلاب نسبت به این اصول بی تفاوت باشند دیگر رغبتی برای دفاع از کشور در عرصه های گونانگون نخواهند داشت.   سجادی تاکید کرد: امروز شبکه های مختلف و مخرب ماهواره ای، اجتماعی و حتی موبایلی بعنوان ابزار و اسلحه دشمن در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گرفته که با کمی هوشیاری می توانیم از اسلحه دشمن به نفع خودمان و برای نابودی جبهه استکبار استفاده کرد و ازطرفی تجربه آن را در دوران دفاع مقدس نیز بدست آوردیم.   کارشناس مسائل سیاسی یکی از مهمترین راهبردهای این جنگ سرد برای ایران را ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و ولایتمداری و دینداری در شبکه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر بخواهیم انقلاب اسلامی ایران را به بهترین شکل ممکن در دنیا مطرح و معرفی کنیم هیچ ابزاری بهتر از این شبکه های اجتماعی نیست که با قدری دقت و مطالعه و با احادیث و روایات و مستندات معتبر می توان حقانیت انقلاب و اسلام را بیش از پیش به دنیا معرفی کرد.   انتهای پیام/