2019-04-24 | 1398/02/04

«مرگ بر آمریکا»ی مردم مرزنشین سرخس در یوم الله 13 آبان

مردم شهرستان مرزی سرخس امروز یک صدا و همراه با تمام ملت ایران شعار پر معنای «مرگ بر آمریکا» را در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه سردادند و سیاست های استکباری آمریکا در جهان را محکوم کردند.