2019-07-16 | 1398/04/25

«مرگ بر آمریکا»ی مردم مرزنشین سرخس در یوم الله 13 آبان

مردم شهرستان مرزی سرخس امروز یک صدا و همراه با تمام ملت ایران شعار پر معنای «مرگ بر آمریکا» را در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه سردادند و سیاست های استکباری آمریکا در جهان را محکوم کردند.