محمدرضا مقتدایی مسول اداره هواشناسی شهرستان جغتای در گفت و گوی اختصاصی با پیام جغتای با اشاره به ورود سامانه هوای سرد از نواحی غرب و جنوب غرب به کشورمان اظهار داشت: این سامانه بتدریج فعالیت خود بر روی استان را از روز جمعه مورخ 94/8/8 شروع کرده است و تا اواخر هفته جاری باعث کاهش محسوس دما در سطح استان و شهرستان خواهد شد. وی در ادامه افزود:پیش بینی میشود طی هفته جاری دمای هوای شهرستان حدود 15 درجه کاهش داشته باشد بنابراین انتظار میرود این کاهش دما امشب در نقاط کوهستانی شهرستان به زیر صفر برسد. انتهای پیام/