به گزارش صبح توس، ظریف نخستین سفر خود پس از تحویل گرفتن وزارتخانه امورخارجه را به یکی دیگر از مهم ترین کشورهای منطقه یعنی عراق انجام داد و اینک برای دومین سفر منطقه ای، به سمت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رفته است.   وی همچنین گفت: به محض تعیین زمان دقیقی برای دیدار با مقام های سعودی، راهی عربستان می شود. جمهوری اسلامی ایران همواره سعی در ایجاد جو تفاهم بین همسایگان دارد به عبارت دیگر مقامات تهران پایبند به رعایت حسن همجواری و احترام متقابل بین بازیگران عرصه بین المللی و منطقه ای هستند سفرهای مقامات ایرانی در سطوح گوناگون را به امارات می توان در همین راستا ارزیابی نمود.   در خصوص سفر وزیر امور خارجه به حاشیه خلیج فارس و افزایش تعاملات سیاست خارجی نکاتی حائز اهمیت می باشد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد.   1-همگرائی کشورهای منطقه   ایران و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس بعلاوه عراق همواره از ظرفیت های فراوانی برای همگرائی برخوردار می باشند که این پتانسیل می تواند عرصه های گوناگون همکاری را وارد فاز جدید ارتقای مناسبات نماید . ژئو پلتیک خلیج فارس و نیازهای متعدد کشورهای حاشیه آن در سالهای گذشته نیز به رغم ایجاد پروپاگاندای بیگانگان توانسته بود گامهای مثبتی برای نزدیک شدن دیدگاهها بردارند که بازیگران خارجی و فرا منطقه ای تلاش می کنند با جو سازی ها روابط ایران و همسایگان را از حالت آرامش وارد بی ثباتی کنند تا بتوانند حضور خودشان در کشورهای اسلامی منطقه را توجیه کنند.   2-نشست ژنو 3 و تاثیر آن بر همگرائی بیشتر   برخی رسانه های فرامنطقه ای تلاش کردند تا این گونه وانمود کنند اکنون که جاده تهدید محوری مسدود و مسیر گفتگو بازگشائی شده است دیگر واشنگتن نیازی به کشورهای منطقه ندارد، لذا این موضوع می تواند بر نگرانی های کشورهای عربی بیافزاید. روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» مدعی شد «توافق بزرگ هسته ای غرب با جمهوری اسلامی ایران تحولی استراتژیک در منطقه به شمار می رود زیرا این نگرانی ها نزد کشورهای خلیج فارس وجود دارد که افزایش تولید انرژی در آمریکا و خودکفایی این کشور در این زمینه باعث شود واشنگتن به هم پیمانان عربی ثروتمند خود پشت کند»؛ این اظهارات در حالی رسانه ای می شود که کشورهای یاد شده با استقبال از توافق صورت گرفته مهر ابطال بر این نگرش زدند.   3-مولفه های همگرائی   ایران و کشورهای همسایه جنوبی در کنفرانس اسلامی حضور دارند . جمهوری اسلامی و این کشورها در سازمان اوپک نقش تعیین کننده دارند از سوس دیگر منطقه خلیج فارس با بر خورداری از 65 % نفت و گاز منطقه سبب شده است که همچنان در قرن 21 کشورهای فرامنطقه ای برای تامین انرژی های فسیلی دست نیاز به سوی کشورهای خلیج فارس دراز کنند . حضور این کشورها و ایران در جنبش عدم تعهد که فعلا ریاست ان با جمهوری اسلامی می باشد . اوپک گازی با محوریت دو کشور ایران و قطر در منطقه هدایت می شود .   4-اولویت منطقه ای سیاست خارجی ایران   دولت یازدهم با تاکید بیشتری موضوع اهتمام به ارتقای روابط را با همسایگان در دستور کار قرار دادند اگر چه در گذشته نیز این موضوع در دولت های پیشین بوده است و هر از چند گاهی دول عربی با تاثیر پذیری از جو سازی بازیگران فرا منطقه ای نگاه به ایران را باز تردید دنبال می کردند. از این منظر، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان سوم آذرماه خود، روابط با کشورهای منطقه را «یک اولویت مهم سیاسی» می داند و سخنگوی این وزارتخانه نیز تاکید می کند «اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحکیم و توسعه همه جانبه روابط با کشورهای اسلامی و عربی است» تا هر گونه شائبه توجه بیشتر تهران به کشورهای اروپایی و غربی را از بین برده و جایگاه و اهمیت تقویت روابط حسنه و تعاملات نزدیک تر با همسایگان و کشورهای منطقه خلیج فارس را یادآور شود.   5-ناکامی ایران هراسی   جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی با نگاهی مثبت و خواهان همکاری های گسترده به ویژه با همسایگان و کشورهای اسلامی بوده است ولی انچه که تاکنون توانسته است این خواسته ایران را با کندی و بعضا با موانعی روبرو سازد، فضاسازی منفی برخی کشورهای فرامنطقه ای می باشد که منافع آنها در گسست کشورهای اسلامی قابل ارزیابی می باشد. تهران در سه دهه گذشته همواره پیشگام توسعه و ارتقای مناسبات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی با همسایگان بوده است که متاسفانه حضور بیگانگان د راین منظقه استراتژیک خواسته ایران را به تعویق انداخته است.   اکنون به رغم تبلیغات کاذب و رسانه ای قدرت های خارجی مبنی بر تهدیدات ایران و پدیده ایران هراسی ، کشورهای همسایه به این واقعیت رسیده اند که ارائه چهره ای خشن از انقلاب اسلامی قبل از انکه واقعیت داشته باشد ساخته و پرداخته ذهن کسانی است که از همگرائی کشورهای مسلمان صدمه می بینند و لذا تحقق منافعشان را د رراستای تفرقه در میان جهان اسلام تعقیب می کنند. به نظر می رسد که اکنون کشورهای بلوک غرب تعقیب منافع خودشان را با رویکرد گسست بین جهان اسلام تعقیب می کنند ، این کشورهای اسلامی هستند که می توانند با ارتقای همگرائی با وجود مولفه های متکثر وحدت زا دول استکباری را با بن بست مواجه کنند . کشورهای حاشیه خلیج فارس با رویکرد ی متفاوت از گذشته گامی را جهت بسترسازی همکاری های مشترک د رحوزه های گوناگون برداشته اند که این سفر می تواند این خواسته ها را عملی کند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی که شعار توسعه مناسبات را با بازیگران منظقه ای در اولویت های سیاست خارجی خود قرار داده است می تواند این موقعیت را فرصت مناسبی برای تعمیق روابط بداند که سفر اقای ظریف به کویت و عمان مکانیسمی برای تحقق این سیاستها می باشد. عباس سعادتی