به گزارش صبح توس به نقل از  چهل ماه نیوز خالقداد عرب در بازدید از تعدادی از نانوایی های روستایی افزود: اهتمام دولت بر بالا بردن کیفیت نان با ابزارهای مختلف است و رقابتی شدن حوزه نانوایی ها یکی از مولفه های مهم در ارتقاء کیفی نان می باشد.
وی گفت: با آزاد سازی آرد ورقابتی شدن فضا تنها مولفه و شاخصه مهمی که مردم همیشه حاضر بوده اند برای آن هزینه پرداخت نمایند مسئله کیفیت بوده که به صورت سیستماتیک نانوایان مجبور خواهند شد با بالا بردن کیفیت و جلب رضایت مشتری برای حفظ بازار تلاش نمایند.
عرب از کیفیت پخت نان در شهرستان ابراز رضایت نمود و ابراز امیدواری کرد معدود نانوائی هایی که با مقوله کیفیت برخورد سطحی می نمایند قبل از اینکه در این رقابت از سوی مردم مردود اعلام شوند نسبت به جلب رضایت مشتریان و افزایش کیفیت اقدام موثری صورت دهند.
انتهای پیام/