به گزارش صبح توس به نقل از چهل ماه نیوز فرماندار رشتخوار در جلسه کمیته برنامه ریزی اعتبارات شهرستان، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی شهرستان را بالغ بر 43 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این میزان اعتبارات در قالب 14 فصل و 82 پروژه برنامه ریزی و ابلاغ گردیده که در فصول صنعت، کشاورزی و منابع طبیعی، تربیت بدنی، عمران شهری و روستایی، محیط زیست افزایش اعتبارات را شاهد هستیم. خالقداد عرب با تاکید بر اینکه ادارات و نهادها با عنایت به نزدیک شدن به پایان سال مالی 93 در خصوص جذب اعتبارات اهتمام لازم را داشته باشند گفت: با عنایت به اینکه این میزان اعتبارات 1/4 درصد از کل اعتبارات استان را تشکیل می دهد ضرورت دارد مدیران شهرستان و اعضاء کمیته برنامه ریزی شهرستان با برنامه ریزی و ارتباط موثر با بدنه کارشناسی استان زمینه جذب و افزایش تخصیص و بالابردن سهم شهرستان در اعتبارات را فراهم نمایند. انتهای پیام/